Αρχική » Υποχρέωση ανάρτησης αφίσας από επιχειρήσεις που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού

Υποχρέωση ανάρτησης αφίσας από επιχειρήσεις που έλαβαν αποζημίωση ειδικού σκοπού

by espireas

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΓΔΟΥ 134/16.6.2020, όσες επιχειρήσεις οι οποίες εντάσσονταν στη γενική κατηγορία πληττόμενων δραστηριοτήτων έχουν υποβάλλει ηλεκτρονικά αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport» για την χορήγηση αποζημίωσης που αφορά στο επίδομα των 534 ευρώ ή 300 ευρώ για τον μήνα Μάϊο 2020, υποχρεούνται στην ανάρτηση αφίσας Α3 στην επιχείρηση για ενημέρωση του κοινού.

Ειδικότερα, στο άρθρο 6 παρ. 5 & 6 της Κοινής Υπουργικής Απόφασης των υπουργείων Οικονομικών, Ανάπτυξης και Εργασίας αναφέρονται τα εξής:

« Ο λήπτης της ενίσχυσης ενημερώνει το κοινό σχετικά με την στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

α) παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογης προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση,

β) τοποθετώντας τουλάχιστον μία αφίσα με πληροφόρηση σχετικά με το έργο (ελάχιστο μέγεθος Α3), που περιλαμβάνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

  1. Σε περίπτωση που κατά τον έλεγχο της επιχείρησης από αρμόδιο όργανο ελέγχου διαπιστωθεί μη τήρηση των όρων της παρούσας, ή υποβολή ψευδών στοιχείων, ενημερώνεται αρμοδίως η οικεία Διαχειριστική Αρχή, η οποία εκδίδει απόφαση ολικής ανάκτησης της επιχορήγησης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κοινή υπουργική απόφαση Δημοσιονομικών Διορθώσεων. Ο υπολογισμός των τόκων ανάκτησης για τη συγκεκριμένη περίπτωση γίνεται από την ημερομηνία χορήγησης της ενίσχυσης».

 

Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΕΧΕΙ ΛΑΒΕΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΚΟΠΟΥ

ΛΟΓΩ ΤΗΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΤΟΥ ΚΟΡΟΝΟΪΟΥ

COVID  – 19

ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ 2020

ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ Κ.Υ.Α.

ΓΔΟΥ 134/16.6.2020

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την