Αρχική » Το εμπόριο σε κατάσταση “θερινής ραστώνης”

Το εμπόριο σε κατάσταση “θερινής ραστώνης”

by espireas

Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2018

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την καθιερωμένη περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις του  2018.  Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων δεν ικανοποίησε τις επιχειρήσεις.

 

Σύνοψη αποτελεσμάτων

 Οι επιδόσεις των εμπορικών επιχειρήσεων φαίνεται να διαφοροποιούνται ανάλογα τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι μικρές επιχειρήσεις με χαμηλό τζίρο καθώς και οι αυτoαπασχολούμενοι παρουσίασαν μείωση πωλήσεων σε σύγκριση με τον προηγούμενο έτος. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις εμφάνισαν είτε σταθερότητα είτε αύξηση στις πωλήσεις τους. Επομένως, και με δεδομένο ότι οι πολύ μεγάλες επιχειρήσεις α) είναι πιο ελκυστικές κατά τη διάρκεια των εκπτώσεων, και β) εκπροσωπούν μεγάλο μερίδιο του λιανικού εμπορίου καθίσταται σαφές ότι το εμπόριο κινείται σε δύο ταχύτητες. Ενδεικτικό αυτής της εξέλιξης αποτελεί και η πορεία του ΔΚΕ όπως δημοσιεύεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία σε όλες τις περιόδους του διμήνου παραμένει θετική. (Η ΕΛΣΤΑΤ συγκεντρώνει τον κύκλο εργασιών επιχειρήσεων άνω των 200.000 ευρώ τζίρου)

  • Σημαντικός παράγοντας στην εξέλιξη των πωλήσεων είναι η περιοχή εγκατάστασης όταν αυτή είναι τουριστική. Παρ’ όλα αυτά, φέτος η ένταση αυτής της διαφοροποίησης μειώθηκε αισθητά.
  • Έτσι, θα λέγαμε ότι τα όρια που κινήθηκε η μεταβολή του τζίρου ήταν από +7% για όσες επιχειρήσεις είχαν αύξηση και κατά μέσο όρο -15% για όσες είχαν μείωση. Θα λέγαμε, επομένως, ότι μεσοσταθμικά η μείωση των πωλήσεων περιορίστηκε λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερθείσες σημαντικές διαφοροποιήσεις.
  • Η μέση μείωση των πωλήσεων ήταν περίπου -10%, λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερθείσες σημαντικές διαφοροποιήσεις.
  • Το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές κυμάνθηκε από 21% έως 40%.
  • Οι Εμπορικοί Σύλλογοι της χώρας δήλωσαν για τις περιοχές τους παρόμοια εικόνα με αυτήν της πρωτογενούς έρευνας, με πολλές περιοχές της χώρας να δηλώνουν σταθερές πωλήσεις τη φετινή θερινή εκπτωτική περίοδο.
  • Οι επιχειρήσεις των ΑΚΕ είχαν παρόμοιες επιδόσεις στις θερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε τα εξής:

«Η καθιερωμένη έρευνα του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ για τις θερινές εκπτώσεις ολοκληρώθηκε, χωρίς όμως τα επιθυμητά αποτελέσματα, αφού ο τζίρος του διμήνου Ιουλίου-Αυγούστου στο λιανικό εμπόριο φαίνεται να κινήθηκε κάτω από τον πήχυ των 6 δις ευρώ. Το συνολικό ταμείο δείχνει ότι στις περισσότερες αστικές αγορές, η κίνηση ήταν υποτονική, ενώ στις τουριστικές περιοχές της Χώρας η «εισαγόμενη κατανάλωση» από τον τουρισμό δεν ήταν ικανοποιητική. Το ποσό του 1,2 δις ευρώ της α’ δόσης του φόρου εισοδήματος στο τέλος Ιουλίου σίγουρα έλειψε από τη κατανάλωση και γενικότερα είναι αντιληπτό ότι η υπερφορολόγηση «στραγγίζει» την αγορά. Οι σημαντικές αυξομειώσεις ανάλογα τα χαρακτηριστικά της κάθε περιοχής και οι αποκλίσεις μεταξύ κεντρικών και συνοικιακών περιοχών, αλλά και η εικόνα μεταξύ μικρών και μεγαλύτερων εμπορικών επιχειρήσεων διαμορφώνουν μία σύνθετη κατάσταση πραγμάτων. Είναι σαφές ότι η αγορά κινήθηκε μεσοσταθμικά αρνητικά και φέτος, που επιβεβαιώνει ότι τα προβλήματα των μικρομεσαίων του εμπορίου παραμένουν. Θα έλεγα ότι το λιανικό εμπόριο το μεγαλύτερο διάστημα της φετινής περιόδου των θερινών εκπτώσεων βρέθηκε σε κατάσταση “θερινής ραστώνης”».

Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων

 Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις, επέλεξε να διαμορφώσει το ποσοστό των εκπτώσεων μεταξύ 21% και 40%, ενώ μία στις πέντε επιχειρήσεις πραγματοποίησε εκπτώσεις από 41% – 50%.

Πωλήσεις

 Οι περισσότερες επιχειρήσεις (60%) παρουσίασαν μείωση των πωλήσεων τους την θερινή εκπτωτική περίοδο του 2018, ενώ περίπου μια στις τέσσερις σταθεροποίησε τις πωλήσεις στα περσινά επίπεδα. Σε σύγκριση με τις αντίστοιχες επιδόσεις του προηγούμενου έτους, σημειώνεται μια οριακή βελτίωση λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότερες επιχειρήσεις (11% το 2018 σε σύγκριση με  6% το 2017) αύξησαν τις πωλήσεις τους την θερινή εκπτωτική περίοδο. Παρ’ όλα αυτά, η αύξηση των πωλήσεων για τις επιχειρήσεις αυτές ήταν χαμηλή της τάξης του 5%.

Αγοραστική κίνηση

Όπως ήταν αναμενόμενο, όσον αφορά την καλύτερη περίοδο των θερινών εκπτώσεων, οι περισσότερες επιχειρήσεις (44%) κρίνουν ως καλύτερη αγοραστικά περίοδο το πρώτο εικοσαήμερο τις εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή από 9/7/2017 έως 31/7/2017. Σημαντικό είναι το ποσοστό των επιχειρήσεων (29%) που προτιμά με όρους αγοραστικής κίνησης την επόμενη ακριβώς περίοδο (1/8 – 15/8).

Τρόπος πληρωμής

Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές για τις αγορές τους εντός των θερινών εκπτώσεων, το 48% των επιχειρηματιών απάντησε ότι ήταν κυρίως με πιστωτικές κάρτες, το 33% ότι χρησιμοποίησαν πιστωτικές κάρτες και μετρητά στον ίδιο βαθμό και το 18% κυρίως με μετρητά.

Κυριακή

Ένα χρόνο μετά  την έναρξη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (75812 – 06/07/2017) για το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακές σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, το ΙΝΕΜΥ συνεχίζει να ανιχνεύει τον οικονομικό  και λειτουργικό, σε επίπεδο επιχείρησης, αντίκτυπο του ανοίγματος σε όσες επιχειρήσεις επέλεξαν να ανοίξουν το κατάστημα τους την Κυριακή.

Οι επιχειρήσεις                                

Για τα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 15 Ιουλίου, το 47% των επιχειρηματιών  πιστεύει ότι το άνοιγμα του καταστήματος την Κυριακή δεν επηρέασε τον συνολικό τζίρο της θερινής εκπτωτικής περιόδου, το 49% ότι τον επηρέασε αρνητικά και μόλις το 4% δηλώνει ότι συνέτεινε θετικά. Να σημειωθεί ότι το 4% αποτελεί τη χειρότερη επίδοση για τις Κυριακές που έχει καταγραφεί ποτέ από το ΙΝΕΜΥ.

Το 77% των επιχειρήσεων που άνοιξαν την Κυριακή 15 Ιουλίου τα καταστήματά τους, έχουν επωμιστεί οι ίδιοι την κάλυψη της ανάγκης απασχόλησης προσωπικού, ενώ το 23% έχει επεκτείνει το ωράριο των υπαλλήλων που απασχολεί.

Όσον αφορά την επισκεψιμότητα του καταστήματος και αν αυτή έχει αυξηθεί, από το γεγονός ότι παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές, το 60% δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Το 34% απαντάει ότι το άνοιγμα τις Κυριακές έχει συμβάλει σε μικρό βαθμό στην αύξηση της επισκεψιμότητας και μόλις το 6% ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ ή πολύ. 

Η κίνηση των θερινών εκπτώσεων στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Πάτρα  – Αλεξανδρούπολη 

Για τρίτη φορά εξετάζεται ξεχωριστά η κίνηση των θερινών εκπτώσεων  στις συμβεβλημένες εμπορικές  επιχειρήσεις του Open Mall του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης.  Η έρευνα αφορά τις εμπορικές επιχειρήσεις που συμμετέχουν στη δράση Open Mall, με κύρια δραστηριότητα το λιανικό εμπόριο και συγκεκριμένα, όπου διεξάγονται εκπτώσεις, όπως τα είδη ένδυσης-υπόδησης, τα είδη οπτικών, το λιανικό εμπόριο κοσμημάτων, και το άλλο λιανικό εξειδικευμένο εμπόριο. Τα αποτελέσματα των εκπτώσεων για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ παρουσιάζονται συνολικά και δεν λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες περιπτώσεις κάθε τοπικής αγοράς.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ οι πωλήσεις των φετινών θερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σχέση με τις επιχειρήσεις του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, στο 55% των επιχειρήσεων  μειώθηκαν οι πωλήσεις σε σύγκριση με τις πωλήσεις των θερινών εκπτώσεων του προηγούμενου έτους, ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 34,5% οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα.

 

Πίνακας 1: Εκτιμήσεις 67  Εμπορικών Συλλόγων για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2018
Εμπορικοί Σύλλογοι Μεταβολή (%) τζίρου κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2018/2017
Αθήνα Πτώση 1-10%
Θεσσαλονίκη Πτώση 11-20%
 Πειραιάς Πτώση 1-10%
Περιστέρι Πτώση 1-10%
Ν. Σμύρνη Πτώση 11-20%
Νίκαια Πτώση 21-30%
Χαλάνδρι ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Κηφισιά ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Μαρούσι Πτώση 11-20%
Ίλιον ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Κερατσίνι ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Καλλιθέα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Π. Φάληρο Πτώση 1-10%
Πάτρα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Λάρισα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Ιωάννινα Πτώση 1-10%
Καβάλα Πτώση 11-20%
Τρίκαλα Πτώση 1-10%
Άρτα Πτώση- Μεγαλύτερη από 41%
Αλεξανδρούπολη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Λαμία Πτώση 11-20%
Σύρος Πτώση 1-10%
Λιβαδειά Πτώση 1-10%
Θήβα Πτώση 21-30%
Γιαννιτσά Πτώση 1-10%
Έδεσσα Πτώση 11-20%
Καστοριά Πτώση 11-20%
Νάουσα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Βέροια ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Φλώρινα Πτώση 11-20%
Χαλκίδα Πτώση 11-20%
Πύργος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Καρδίτσα Πτώση 21-30%
Φάρσαλα Πτώση 11-20%
Βόλος Πτώση 11-20%
Σέρρες Άνοδος 1-10%
Κιλκίς ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Σπάρτη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Τρίπολη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Καλαμάτα Άνοδος 1-10%
Κατερίνη Πτώση 11-20%
Ρέθυμνο ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Χανιά ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Κέρκυρα ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Κόρινθος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Κυπαρισσία ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Άργος Πτώση 11-20%
Κοζάνη ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Γρεβενά Πτώση 11-20%
Αλεξάνδρεια ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Ελασσόνα Πτώση 21-30%
Κως ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Ζάκυνθος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Ναύπλιο ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Κιάτο Πτώση 1-10%
Νάξος ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Πολύγυρος- Χαλκιδική ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Ιεράπετρα Πτώση 1-10%
Αγ. Νικόλαος  (Λασιθίου) Πτώση 11-20%
Κεφαλονιά & Ιθάκη Άνοδος 11-20%
Λήμνος Πτώση 1-10%
Δράμας Πτώση 1-10%
Κομοτηνής ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Λευκάδας Πτώση 1-10%
Ηγουμενίτσας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
Ρόδου Πτώση 1-10%
Ηρακλείου Πτώση 11-20%
Μέσος όρος Μείωσης –          1 έως – 10%

 

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την