Αρχική » Τί ελέγχει το ΣΕΠΕ στους επιτόπιους ελέγχους – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

Τί ελέγχει το ΣΕΠΕ στους επιτόπιους ελέγχους – Υποχρεώσεις επιχειρήσεων

by espireas

Με αφορμή την διενέργεια ελέγχων από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και την Ειδική Υπηρεσία Ελέγχων Ασφάλισης (ΕΥΠΕΑ), για τη νομιμότητα των επιχειρήσεων που απασχολούν προσωπικό,  σας γνωρίζουμε τα εξής:

Μετά την από 01-06-2014 κατάργηση του Ειδικού Βιβλίου Καταχώρισης Νεοπροσλαμβανόμενου Προσωπικού (γνωστό ως πορτοκαλί βιβλίο ΙΚΑ), το οποίο υποχρεωτικά θα πρέπει να φυλάσσεται για 10 έτη (καθώς για οποιαδήποτε παράβαση διαπιστωθεί για ενέργεια πριν τις 01-06-2014, θα καταλογίζονται κυρώσεις), κάθε επιχείρηση θα πρέπει να έχει απαραίτητα αναρτημένα:

α) Τον ετήσιο πίνακα προσωπικού, ο οποίος υποβάλλεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά μέσω του πληροφοριακού συστήματος ΕΡΓΑΝΗ.

β) Το ειδικό βιβλίο τροποποίησης ωραρίου και υπερωριών.

γ) Το πρόγραμμα εργασίας με τα ρεπό, κυλιόμενα και μη του προσωπικού,  που υποβάλλεται   ηλεκτρονικά, είναι προέκταση του πίνακα προσωπικού και για το λόγο αυτό διέπεται από τις ίδιες διατάξεις.  Συντάσσεται σε μία επιπλέον σελίδα και θα πρέπει να είναι κατανοητό από τους εργαζόμενους, αλλά και από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς (προγράμματα του τύπου, “εναλλάξ τη μία εβδομάδα πρωί και την άλλη απόγευμα”  δεν γίνονται αποδεκτά από την Επιθεώρηση Εργασίας).

δ) Τις αναγγελίες προσλήψεων των εργαζομένων στον ΟΑΕΔ, καθώς και τις συμβάσεις εργασίας τους.

ε) Το βιβλίο αδειών προσωπικού με τις υπογραφές τους, (βάσει της νομοθεσίας επιτρέπεται η κατάτμηση της αδείας των εργαζομένων όχι όμως κάτω των 6 ημερών).

στ) Τις εξοφλητικές αποδείξεις της μισθοδοσίας των τριών τελευταίων μηνών και

ζ) το βιβλίο τεχνικού ασφαλείας.

Πέραν των ανωτέρω, υπενθυμίζουμε και την υποχρέωση καταβολής των αποδοχών των εργαζομένων σας μέσω τραπεζικού λογαριασμού.

Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για την τήρηση των ανωτέρω, καθώς τα πρόστιμα για παραλήψεις που θα πέσουν στην αντίληψη των αρμοδίων υπηρεσιών  ελέγχου είναι πάρα πολύ υψηλά και μπορεί να κυμανθούν και μέχρι του ύψους των 10.550 ευρώ.

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την