Αρχική » Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά έτους 2017

Τέλη κατάληψης κοινόχρηστων χώρων Δήμου Πειραιά έτους 2017

by espireas

Τα τέλη κατάληψης κοινοχρήστων χώρων του ∆ήµου Πειραιά έτους 2017, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, έχουν διαμορφωθεί ως εξής:

ΚΑΤΑΛΗΨΗ ΜΕ ∆ΙΑΦΟΡΑ ΕΙ∆Η

Για τις καταλήψεις κοινοχρήστων χώρων µε ψυγεία, εµπορεύµατα και είδη διατροφής-µαναβικής, διαµορφώνονται τα τέλη σε τρεις ζώνες ανάλογα µε την εµπορικότητά τους.

∆εν επιτρέπεται η κατάληψη µε εµπορεύµατα, είδη διατροφής, ψυγεία και παιχνίδια τόσο στο τµήµα της οδού Σωτήρος ∆ιός όσο και στις παρόδιες στοές της από Φίλωνος έως και Γρ. Λαµπράκη.

Α’ ΖΩΝΗ

Γρ. Λαµπράκη – Ελ. Βενιζέλου – Πλ. Ιπποδαµείας – Ρετσίνα- Αγ. ∆ιονυσίου – Ακτή Καλλιµασιώτη – Ακτή Ποσειδώνος – Ακτή Μιαούλη – Φιλελλήνων – Ακτή Μουτσοπούλου – Γρ. Λαµπράκη.

Β’ ΖΩΝΗ

Ακτή Κονδύλη – Ακτή Καλλιµασιώτη – Ακτή Τζελέπη – Ακτή Ποσειδώνος – Ακτή Μιαούλη – Ακτή Ξαβερίου – Ακτή Θεµιστοκλέους – Ακτή Τρύφωνος Μουτσοπούλου – Ακτή Κουντουριώτου – Καραγεώργη Σερβίας – Ακτή Αλέξανδρου Κουµουνδούρου – Ακτή Αθηνάς ∆ηλαβέρη – Μυρτιδιωτίσσης – Εθνάρχου Μακαρίου – Λεωφόρος Κηφισού – Λεωφόρος Αθηνών-Πειραιώς – Υµηττού – Παλαµηδίου – Ροδόπης – Αγ. ∆ηµητρίου – Πλατεία Αγίου ∆ιονυσίου – Ακτή Κονδύλη.

Σηµείωση: ∆εν συµπεριλαµβάνεται ο χώρος της Α’ ΖΩΝΗΣ.

Γ’ ΖΩΝΗ

Στη ζώνη αυτή περιλαµβάνεται όλο το υπόλοιπο τµήµα της πόλης που δεν συµπεριλαµβάνεται στις δύο προηγούµενες ζώνες.

ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΑ

 Για την τοποθέτηση έξω από τα καταστήµατα των διαφόρων ειδών εµπορευµάτων (υδραυλικά, σιδηροµέταλλα, χαρτοκιβώτιια, είδη ιµατισµού, είδη διατροφής κ.λπ.), ισχύουν κατά ζώνες τα εξής τέλη ανά τ.µ. το χρόνο, ανεξάρτητα από τη χρονική διάρκεια της κατάληψης.

 

Α’ ΖΩΝΗ

Εµπορεύµατα Τέλος : 232,50 € ανά τ.µ. το χρόνο (εξαιρουµένης της Σωτήρος ∆ιός στο τµήµα από Γρηγορίου Λαµπράκη έως Φίλωνος)

Είδη διατροφής Τέλος : 139,50 € ανά τ.µ. το χρόνο

Β’ ΖΩΝΗ

Εµπορεύµατα Τέλος : 172,50 € ανά τ.µ. το χρόνο

Είδη διατροφής Τέλος : 74,00 € ανά τ.µ. το χρόνο

Γ’ ΖΩΝΗ

Εµπορεύµατα Τέλος : 117,00 € ανά τ.µ. το χρόνο

Είδη διατροφής Τέλος : 56,00 € ανά τ.µ. το χρόνο

Για κάθε άλλη περίπτωση θα ισχύσει το µικρότερο τέλος των πιο πάνω ζωνών.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α) Εφόσον το πλάτος των πεζοδροµίων θα είναι από 2,00 µ. έως 3,00 µ., η εναπόθεση των εµπορευµάτων και ειδών διατροφής θα καλύπτει το 0,50 µ. στο πλάτος της πρόσοψης των καταστηµάτων.

β) Εφόσον το πλάτος των πεζοδροµίων θα είναι µεγαλύτερο των 3 µ., η εναπόθεση των εµπορευµάτων θα γίνεται σε απόσταση 1,50 µ. και των ειδών διατροφής σε απόσταση 1,00 µ. από τη πρόσοψη των καταστηµάτων , ενώ στα καταστήµατα που βρίσκονται στις αποτµήσεις κτιρίων και στις στοές επιτρέπεται η κατάληψη έως το ύψος της οικοδοµικής γραµµής.

γ) Στην Κεντρική Αγορά, η εναπόθεση εµπορευµάτων και ειδών διατροφής, θα καλύπτει στην οδό Λυκούργου πλάτος µέχρι 2 µέτρα και στην οδό ∆ηµοσθένους µέχρι 5 µέτρα.

Επίσης, προβλέπονται τα εξής:

  • Καµία αίτηση δεν γίνεται δεκτή εάν δεν συνοδεύεται από βεβαίωση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών.
  • Προϋπόθεση έκδοσης και χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστου χώρου διάρκειας ενός έτους, είναι η καταβολή του ετήσιου τέλους εφάπαξ, µέχρι ένα µήνα από την ηµεροµηνία της αιτήσεως χωρίς να γίνεται χρήση του χώρου στο διάστηµα αυτό.
  • Επιπρόσθετα προβλέπεται η καταβολή του αναλογούντος τέλους εντός του έτους σε ισόποσες δόσεις, η δε άδεια χορηγείται υπό την αίρεση εξόφλησης όλων των δόσεων εντός των τασσοµένων προθεσµιών, σύµφωνα µε το άρθρο 50 του Νόµου 4257/2014.
  • Το ποσοστό του ετήσιου τέλους που πρέπει να καταβληθεί προ της χορήγησης της αδείας καθώς και ο αριθµός των δόσεων για την εξόφληση του υπολειπόµενου ποσού, καθορίζονται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
  • Επίσης η ισχύς των χορηγουµένων αδειών καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων διαρκεί έως το τέλος εκάστου ηµερολογιακού έτους.

• Ο κανονισµός ισχύει από 01-01-2017 έως 31-12-2017.

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την