Αρχική » Πρόσκληση Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

Πρόσκληση Ετησίας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης και Αρχαιρεσιών του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

by admin

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ
ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς, σύμφωνα με το άρθρο 13 του ισχύοντος Καταστατικού, καλεί τα μέλη του στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση στις 6 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ., στην αίθουσα «ΣΠΥΡΟΣ ΜΠΡΟΥΣΚΑΡΗΣ» του Εμπορικού & Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς, (Λουδοβίκου 1 Πλ. Οδησσού – 1ος όροφος). Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γ.Σ. επαναλαμβάνεται στις 13 Μαρτίου 2017, στον ίδιο τόπο και την ίδια ημέρα και ώρα ή      ο ρ ι σ τ ι κ ά  στις 20 Μαρτίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 4.00 μ.μ.,  με τα ακόλουθα θέματα:

1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης.

          2. Λογοδοσία και έκθεση πεπραγμένων του Διοικητικού Συμβουλίου.

          3. Οικονομικός Απολογισμός 2016 και έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής.

          4. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.

          5.Έγκριση Διαχείρισης και Οικονομικού Απολογισμού 2016 και απαλλαγή του Διοικητικού Συμβουλίου και της Ελεγκτικής Επιτροπής από κάθε ευθύνη.

          6. Εκλογή μελών Εφορευτικής Επιτροπής (5 τακτικά και 2 αναπληρωματικά).

7. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη Διοικητικού Συμβουλίου, Ελεγκτικής Επιτροπής και Αντιπροσώπων στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου. 

          Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν τις δυο επόμενες και συνεχόμενες ημέρες της Γενικής Συνέλευσης που θα πραγματοποιηθεί απαρτία. Οριστικά  δε την Τρίτη 21 Μαρτίου 2017 από 9.00 π.μ. μέχρι 9.00 μ.μ. και την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2017 από 9.00 π.μ. μέχρι 7.00 μ.μ., στην αίθουσα του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς Λουδοβίκου 1 (Μεγ. ΕΒΕΠ – 4ος όροφος), σύμφωνα με το Καταστατικό και τους Ν. 1712/87 & 2081/92.

Για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική η προσκόμιση της Αστυνομικής Ταυτότητας ή άλλου δημόσιου εγγράφου, από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητα και το βιβλιάριο ασθενείας ή το ασφαλιστικό βιβλιάριο.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 25 του Καταστατικού μας όσοι επιθυμούν να εκλεγούν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, της Ελεγκτικής ή της Εφορευτικής Επιτροπής, καθώς και ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου {Δευτεροβάθμια Επαγγελματική Οργάνωση}, πρέπει να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας προς το Σύλλογο μέχρι και την πέμπτη ημέρα πριν από την ημερομηνία σύγκλησης της πρώτης Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι την 1η Μαρτίου 2017  και έως ώρα 15.00.

Σημειώνεται ότι :

α} Για την συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση απαιτείται κάθε μέλος να έχει εκπληρώσει μέχρι την ημέρα της Συνελεύσεως (6/3 ή 13/3 ή 20/3/2017) όλες τις προβλεπόμενες υποχρεώσεις προς τον Σύλλογο.

β} Εκλογείς και υποψήφιοι μπορούν να είναι τα μέλη, τα οποία έχουν εκπληρώσει όλες τις προς το Σύλλογο ταμειακές υποχρεώσεις τους μέχρι της ημέρας των εκλογών. Κάθε υποψήφιος μπορεί ταυτόχρονα να διεκδικήσει την εκλογή του ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και ως αντιπρόσωπος στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου. Οι υποψήφιοι της Ελεγκτικής Επιτροπής μπορούν να είναι υποψήφιοι και ως αντιπρόσωποι στην Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Αττικής Ομόρων Νομών & Νήσων Αιγαίου. Οι υποψήφιοι για την Εφορευτική Επιτροπή δεν μπορούν να θέσουν υποψηφιότητα, ούτε ως μέλη του Δ.Σ. και της Ελεγκτικής Επιτροπής του ΕΣΠ, ούτε ως Αντιπρόσωποι στην ΟΕΣΑΟΝΝΑ.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

 

                      Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                             ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΑΠΡΑΛΟΣ                            ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την