Αρχική » Πρόσκληση”Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική”

Πρόσκληση”Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική”

by espireas

 

Παραθέτουμε σε συνοπτική μορφή, κάποια βασικά στοιχεία της πρόσκλησης.

Που απευθύνεται η πρόσκληση: Σε μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις που επλήγησαν από την πανδημία COVID19 στην Αττική
Που βρίσκω την πρόσκληση: Την πρόσκληση την βρίσκουν στα sites: www.elanet.gr, www.efepae.gr, www.pepattikis.gr, καθώς και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: Ψ48Θ7Λ7-ΞΚ5)
Προϋποθέσεις συμμετοχής: Τα επιλέξιμα ΚΑΔ αναφέρονται στην πρόσκληση. Όσες επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται σε ένα από αυτά τα ΚΑΔ μπορούν να υποβάλλουν αίτηση χρηματοδότησης. Επιπλέον η νομική μορφή της επιχείρησης αναφέρεται στο κεφάλαιο 5
Που και πότε υποβάλλω αίτηση: Η υποβολή των προτάσεων γίνεται στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis ) από 12/10/2020 ώρα 13.00 έως 6/11/2020 ώρα 15.00
Από πού μπορώ να ζητήσω πληροφορίες: Αναλυτικές πληροφορίες και ενημέρωση παρέχονται μόνο από το Κεντρικό Γραφείο Πληροφόρησης του ΕΦΕΠΑΕ, Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου) 39, 10564, Αθήνα (Στοά Πεσμαζόγλου, 7ος όροφος),

Τηλ.:+30 213 0166100, 213 0166 212, 214, 217, 218, 219 και 220, e-mail: attica-covid@elanet.gr

Ύψος ενίσχυσης: Κεφάλαιο κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€
Κριτήρια και διαδικασία αξιολόγησης: Συγκριτική στη βάση των ακόλουθων κριτηρίων:

  • Αριθμός εργαζομένων έτους 2019 (25%)
  • Κέρδη προ φόρων, τόκων αποσβέσεων προς κύκλο εργασιών (15%)
  • Κύκλος εργασιών 2ου τριμήνου 2019 προς τον αντίστοιχο του 2020 (60%)

Λήψη αρχείου

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την