Αρχική » Οδηγίες για την καταγγελία της εργασιακής σχέσης

Οδηγίες για την καταγγελία της εργασιακής σχέσης

by espireas

Στις 19 Αυγούστου αναρτήθηκε η με αριθ. πρωτ. οίκ. 36542/1007/2019 εγκύκλιος με θέμα «Οδηγίες εφαρμογής της παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν.  4623/2019 (Α’ 134)» που υπογράφεται από τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Γ. Βρούτση και τη Γεν. Γραμματέα κα Α. Στρατινάκη και παρέχει οδηγίες σχετικά με το κύρος της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης και την υποβολή των σχετικών εντύπων.

Ως γνωστόν, με την παρ. 2(α) του άρθρου 117 του ν. 4623/2019, καταργήθηκε η διάταξη με την οποία προβλεπόταν ότι στους λόγους/προϋποθέσεις εγκυρότητας της καταγγελίας της εργασιακής σχέσης, θα προστίθετο και η συνδρομή βάσιμου λόγου κατά την καταγγελία, ως σωρευτικό κριτήριο, για το έγκυρο αυτής. Υλοποιήθηκε, έτσι, η πρόταση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας, η οποία από την πρώτη στιγμή είχε επισημάνει ότι ο βάσιμος λόγος απόλυσης, του οποίου η απόδειξη  βάρυνε τον εργοδότη, στρέβλωνε το ευρωπαϊκό νομοθέτημα στο οποίο υποτίθεται ότι στηριζόταν (δηλ. στον Αναθεωρημένο Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Χάρτη), αντίβαινε στη διαμορφωμένη νομολογία του Αρείου Πάγου και καθιστούσε επαχθέστερη τη θέση της επιχείρησης.

Κατά συνέπεια, από τις 17-05-2019 (ημερομηνία δημοσίευσης της καταργούμενης διάταξης) έρχεται η επαναφορά στο προϊσχύον πλαίσιο προστασίας της εργασίας που θεμελιώνεται στις διατάξεις του Συντάγματος, του Αστικού Κώδικα και των νόμων 2112/20 και 3198/55, δηλαδή η καταγγελία της εργασιακής σχέσης είναι έγκυρη εφόσον έχει γίνει εγγράφως, έχει καταβληθεί η οφειλόμενη αποζημίωση και έχει καταχωρηθεί η απασχόληση του απολυόμενου στα τηρούμενα για τον ΕΦΚΑ (τ. ΙΚΑ) μισθολόγια ή έχει ασφαλιστεί ο απολυόμενος.

Παύει εφεξής η υποχρέωση του εργοδότη να συμπληρώνει στο Έντυπο Ε6 – Καταγγελία σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου (με ή χωρίς προειδοποίηση) το πεδίο στο οποίο θα αναφέρεται ο βάσιμος λόγος καταγγελίας της σύμβασης εργασίας αορίστου χρόνου.

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την