Αρχική » Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά

Ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων για συμμετοχή στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά

by espireas

Σας ενημερώνουμε, για μια πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά που αφορά στη στήριξη της επιχειρηματικότητας και της τοπικής οικονομίας, με τη λειτουργία του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας. Σκοπός του Κέντρου είναι η ανάπτυξη των επιχειρήσεων του Πειραιά, η βελτίωση της λειτουργίας τους, η πρόσβασή τους σε νέες αγορές, καθώς και η παροχή εξειδικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς τους και της εξωστρέφειάς τους.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου, το οποίο υποστηρίζεται από μια πολυμελή ομάδα εξειδικευμένων συμβούλων, περιλαμβάνουν:

  1. Παροχή οριζόντιας υποστήριξης σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή δυνητικό επιχειρηματία ή επενδυτή απευθύνεται στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας, με τη δωρεάν παροχή ενημερωτικού-πληροφοριακού υλικού και εργαλείων σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα.
  2. Παροχή εξατομικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται ή θέλουν να δραστηριοποιηθούν στον Δήμο Πειραιά. Οι υπηρεσίες θα παρέχονται βάσει των πραγματικών αναγκών της επιχείρησης, όπως θα διαγνωστούν μετά από σχετική διαδικασία. Η επιλογή των επιχειρήσεων θα γίνεται κατόπιν υποβολής και εξέτασης αίτησης λήψης στήριξης.
  3. Λειτουργία Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας, το οποίο θα εκπονήσει σειρά μελετών οικονομικού και επιχειρηματικού περιβάλλοντος, ενώ παράλληλα θα υποστηρίξει τον Δήμο Πειραιά στην εφαρμογή της Στρατηγικής Γαλάζιας Ανάπτυξης.

Έναρξη Υποστήριξης Επιχειρήσεων του Δήμου Πειραιά

Από 2 Νοεμβρίου, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας του Δήμου Πειραιά ξεκίνησε να παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη προς τις επιχειρήσεις της πόλης που ενδιαφέρονται να υποβάλουν πρόταση ένταξης στη Δράση «Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19 στην Αττική».

H συγκεκριμένη δράση αφορά στην ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης. Χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020 του ΕΣΠΑ 2014-2020 και υλοποιείται μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ).

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000€ και μέγιστο τα 50.000€.

Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΛΗΓΕΙ ΣΤΙΣ 20/11/2020 (ΩΡΑ 15.00).

Οι αρμόδιοι Σύμβουλοι του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας:

  • Θα ελέγξουν τη δυνατότητα υπαγωγής της επιχείρησης στη δράση.
  • Θα υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις στην ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ), καθώς και στη συγκέντρωση και την ηλεκτρονική υποβολή των απαιτούμενων δικαιολογητικών.
  • Θα υποστηρίξουν την επιχείρηση στην υποβολή του αιτήματος ελέγχου, εφόσον η αίτηση σας εγκριθεί.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητάς του Δήμου Πειραιά:

  • Τηλεφωνικά στο 210-7200169
  • Μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου info@piraeusbsc.gr
  • Με φυσική παρουσία, στη διεύθυνση Ηρ. Πολυτεχνείου 91 & Κανθάρου.

 

 Λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες που δημιούργησε η πανδημία του κορωνοϊού, το Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας θα εφαρμόσει και εναλλακτικές λύσεις απομακρυσμένης επικοινωνίας με σύγχρονα μέσα με τις ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις, για την εξατομικευμένη υποστήριξη.

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την