Αρχική » Μεταφορά της αργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς για την Τρίτη 3 Μαΐου συμφώνα με απόφαση του Υπ. Εργασίας

Μεταφορά της αργίας της Εργατικής Πρωτομαγιάς για την Τρίτη 3 Μαΐου συμφώνα με απόφαση του Υπ. Εργασίας

by admin

Αγαπητές και Αγαπητοί Συνάδελφοι,

Με αφορμή ερωτήματα μελών μας για την αργία της Εργατικής Πρωτομαγιάς, που φέτος συμπίπτει με την Κυριακή του Πάσχα, σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με απόφαση του Υπουργού Εργασίας κ. Γ. Κατρούγκαλου, η αργία της Πρωτομαγιάς μεταφέρεται για την Τρίτη 3 Μαΐου 2016.

Συγκεκριμένα η απόφαση με  Αριθμ. 12618/288/17.3.2016 (ΦΕΚ Β’ 826/28-03-2016) έχει ως εξής:

«Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Α.Ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαΐου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας» (Φ.Ε.Κ. Α΄ 85).

2. Το άρθρο 7 του Ν. 74/1975 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως εργατικών τινών νόμων και περί άλλων τινών συναφών διατάξεων (Φ.Ε.Κ. Α΄ 139).

3. Τις διατάξεις του Π.δ. 63/2005 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 98) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα».

4. Τις διατάξεις του Π.δ. 113/2014 (ΦΕΚ Α΄180) «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

αποφασίζουμε:

1. Καθορίζουμε την 1η Μαΐου 2016 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανίες, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά, οι οποίες αργούν κατά τις Κυριακές και μεταθέτουμε αυτή για τις 3/05 και ημέρα Τρίτη. 2. Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως».

Όσον αφορά στο Πασχαλινό ωράριο λειτουργίας των καταστημάτων, θα επανέλθουμε με σχετική ανακοίνωσή μας.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                         ΤΑΣΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ                     ΝΙΚΟΣ ΜΑΝΕΣΙΩΤΗΣ

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την