Αρχική » Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2017: Αποκλίσεις μεταξύ κεντρικών και συνοικιακών αγορών, αλλά και μεταξύ αστικών κέντρων και τουριστικών περιοχών

Αποτελέσματα έρευνας θερινών εκπτώσεων 2017: Αποκλίσεις μεταξύ κεντρικών και συνοικιακών αγορών, αλλά και μεταξύ αστικών κέντρων και τουριστικών περιοχών

by espireas

Το ΙΝΕΜΥ-ΕΣΕΕ πραγματοποίησε την καθιερωμένη περιοδική έρευνα για τις θερινές εκπτώσεις  2017, διερευνώντας παράλληλα τη στάση και τις απόψεις των εμπόρων για το άνοιγμα των Κυριακών. Η εκπονηθείσα τηλεφωνική έρευνα διενεργήθηκε μέσω χρήσης δομημένου ερωτηματολογίου σε τυχαίο δείγμα 250 εμπορικών επιχειρήσεων σε παραδοσιακές εμπορικές αγορές αστικών κέντρων της χώρας. Παράλληλα κατεγράφησαν και οι απόψεις πολλών Εμπορικών Συλλόγων από το σύνολο της Επικράτειας.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

  • Το ύψος του ποσοστού έκπτωσης στις εμπορικές αγορές κυμάνθηκε από 21% έως 40%.
  • Οι επιδόσεις των εμπορικών επιχειρήσεων φαίνεται να διαφοροποιούνται αισθητά ανάλογα τον τόπο εγκατάστασης και το μέγεθος της επιχείρησης. Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις με αυτοαπαασχόληση σε περιφερειακές και συνοικιακές αγορές κινήθηκαν πτωτικά από – 9% έως – 15%. Αντίθετα οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις ή εκείνες που βρίσκονται σε τουριστικές περιοχές εμφάνισαν είτε σταθερότητα είτε αύξηση (έως +3%). Η μεσοσταθμική μείωση των πωλήσεων ήταν περίπου (-3%), λαμβάνοντας υπόψη και τις προαναφερθείσες σημαντικές διαφοροποιήσεις.
  • Η τουριστική κίνηση, αυξημένη σε όλες τις τουριστικές περιοχές, ευνοεί επιλεκτικά συγκριμένες εμπορικές αγορές  και συγκριμένα εμπορικά καταστήματα (πχ. Κέντρο Αθήνας), ενώ εξαρτάται από το είδος τουρισμού και τις τουριστικές καταναλωτικές συνήθειες. Για μία ακόμη φορά, επιβεβαιώνεται ότι η αύξηση των τουριστών δεν μεταφράζεται απαραίτητα σε αυξημένα έσοδα για τον κλάδο του εμπορίου.
  • Οι επιχειρήσεις που ακόμα έχουν το περιθώριο να προβούν σε αγορές εμπορευμάτων και να προσφέρουν στους καταναλωτές ποικιλία επιλογών κινήθηκαν ανταγωνιστικότερα και μπόρεσαν να προσελκύσουν τόσο την εγχώρια ζήτηση όσο και τους τουρίστες.
  • Οι επιχειρήσεις των ΑΚΕ, στο βαθμό που είναι εγκατεστημένες σε κεντρικές εμπορικές αγορές λόγω της φύσης του θεσμού των Open mall, είχαν καλύτερες επιδόσεις στις θερινές εκπτώσεις σε σύγκριση με τις υπόλοιπες εμπορικές επιχειρήσεις.

Ο πρόεδρος της ΕΣΕΕ, κ. Βασίλης Κορκίδης δήλωσε τα εξής:

«Η φετινή θερινή εκπτωτική περίοδος, παρουσίασε σημαντικές αποκλίσεις  μεταξύ των εμπορικών επιχειρήσεων ανάλογα με το εμπόρευμα στα ράφια τους και τη θέση τους. Για άλλη μια χρονιά επιβεβαιώνεται ότι ο αυξημένος τουρισμός σε επίπεδο αφίξεων δεν αντιστοιχεί απαραίτητα σε ενίσχυση του τζίρου των επιχειρήσεων – ιδίως των εμπορικών –  ακόμα και στις απόλυτα τουριστικές περιοχές. Η αυξημένη τουριστική κίνηση αν και βελτίωσε τις επιδόσεις ορισμένων εμπορικών επιχειρήσεων, δεν κατάφερε να αποφέρει τα αναμενόμενα έσοδα στον κλάδο αλλά απλά να τονώσει τον τζίρο στις περιοχές υψηλής επισκεψιμότητας. Τα αποτελέσματα της έρευνας του ΙΝΕΜΥ της ΕΣΕΕ, κατέγραψαν αυξομειώσεις του τζίρου και επιβεβαίωσαν ότι οι φετινές καλοκαιρινές εκπτώσεις μπορεί να  βοήθησαν αλλά σίγουρα δεν έσωσαν τις μικρομεσαίες εμπορικές επιχειρήσεις.»

Τα αποτελέσματα των θερινών εκπτώσεων

Όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα της έρευνας , ο κύκλος εργασιών κατά τη διάρκεια των θερινών εκπτώσεων δεν ήταν ο αναμενόμενος, ιδιαίτερα μετά από έναν πολύ καλό Ιούνιο. Παρ όλα αυτά, θα πρέπει να επισημανθεί η διαφορετική εικόνα ανάμεσα σε πολύ μικρές και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και σε εκείνες που βρίσκονται κοντά σε τουριστικούς προορισμούς. 

Ποσοστό έκπτωσης

Περίπου μία στις δύο επιχειρήσεις, επέλεξε να διαμορφώσει το ποσοστό των εκπτώσεων μεταξύ 21% και 40%, μία στις πέντε πραγματοποίησε εκπτώσεις είτε της τάξης του 41%-50% είτε μεγαλύτερες του 50%. Να σημειωθεί ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που πραγματοποίησε εκπτώσεις άνω του 50% διπλασιάστηκε σε σύγκριση με την αντίστοιχη έρευνα για τις χειμερινές εκπτώσεις του 2017.

Πωλήσεις

Όσον αφορά τις πωλήσεις, η πλειονότητα των επιχειρηματιών, ποσοστό 65%, δήλωσε ότι την θερινή εκπτωτική περίοδο του 2017 ήταν μικρότερες σε σύγκριση με το 2016 και το 28% ότι παρέμειναν στα ίδια επίπεδα. Τέλος κατά τη φετινή περίοδο των θερινών εκπτώσεων το ποσοστό των επιχειρήσεων που κινήθηκε σε καλύτερα επίπεδα σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο ανέρχεται στο 6%, ίδιο περίπου με αυτό που ανιχνεύθηκε και για τη χειμερινή εκπτωτική περίοδο του 2017.

 Πωλήσεις ανά τάξη μεγέθους τζίρου

Πωλήσεις ανά τάξη μεγέθους απασχόλησης

Ο διαχωρισμός των επιχειρήσεων βάσει του μεγέθους, δηλαδή τον κύκλο εργασιών και τους μισθωτούς υπαλλήλους που απασχολούνται, αναδεικνύει ότι οι πολύ-μικρές σε μέγεθος επιχειρήσεις βρίσκονται σε δυσμενέστερη κατάσταση. Το ποσοστό που είχαν χαμηλότερες πωλήσεις σε σύγκριση με το 2016 εκτιμήθηκε στο 76% για επιχειρήσεις με τζίρο μικρότερο των 30.000 € και 51% με κύκλο εργασιών άνω των 30.000 €, καθώς και 70% για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν μισθωτούς υπαλλήλους και 55% για επιχειρήσεις με έναν τουλάχιστον μισθωτό υπάλληλο.

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών, όσον αφορά ποια ήταν η καλύτερη περίοδος των θερινών εκπτώσεων, απάντησε ότι ήταν το πρώτο δεκαπενθήμερο τις εκπτωτικής περιόδου, δηλαδή από 10/7/2017 έως 31/7/2017. Επίσης ένας στους τρεις επιχειρηματίες δήλωσε ότι η καλύτερη περίοδος ήταν μεταξύ 1/8/2017 και 14/8/2017.

Τρόπος πληρωμής

Όσον αφορά τον τρόπο πληρωμής που επέλεξαν οι καταναλωτές για τις αγορές τους εντός των θερινών εκπτώσεων, το 52% των επιχειρηματιών απάντησε ότι ήταν κυρίως με πιστωτικές κάρτες, το 26% ότι χρησιμοποίησαν πιστωτικές κάρτες και μετρητά στον ίδιο βαθμό και το 22% κυρίως με μετρητά. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρώτη φορά, στις επαναλαμβανόμενες έρευνες τα ποσοστά χρήσης πιστωτικών καρτών είναι αυξημένα, γεγονός που επιβεβαιώνει την ευρεία πλέον χρήση ηλεκτρονικών πληρωμών.

 

Το άνοιγμα των Κυριακών

Στην φετινή έρευνα και με αφορμή της έναρξη εφαρμογής της Υπουργικής Απόφασης (75812 – 06/07/2017) για το άνοιγμα των καταστημάτων της Κυριακές σε συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές, οι Εμπορικοί Σύλλογοι των αντίστοιχων περιοχών ρωτήθηκαν για την κατάσταση που επικράτησε στην αγορά της Κυριακές  της περιόδου που ακολούθησαν μετά την έναρξη εφαρμογής.

Είναι σαφές, σύμφωνα με τους Εμπορικούς Συλλόγους, ότι τα καταστήματα δεν επέλεξαν να διατηρήσουν τα καταστήματα τους ανοιχτά, εκτός από μεγάλες διεθνικές αλυσίδες οι οποίες μάλιστα φάνηκε περισσότερο να πειραματιστήκαν (δεν άνοιξαν όλες τις Κυριακές και ούτε όλα τα υποκαταστήματα τους).  Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, η πλειοψηφία των καταστημάτων δεν άνοιξε τις Κυριακές.

Οι επιχειρήσεις                                

Για τα καταστήματα που άνοιξαν την Κυριακή 16 Ιουλίου το 48% των επιχειρηματιών  πιστεύει ότι το άνοιγμα του καταστήματος την Κυριακή δεν επηρέασε τον συνολικό τζίρο της θερινής εκπτωτικής περιόδου, το 38% ότι τον επηρέασε αρνητικά και μόλις το 10% δηλώνει ότι συνέτεινε θετικά.

Η πλειονότητα των επιχειρηματιών που άνοιξαν την Κυριακή 16 Ιουλίου τα καταστήματά τους, έχουν επωμιστεί οι ίδιοι την κάλυψη της ανάγκης απασχόλησης προσωπικού, ενώ το 16% έχει επεκτείνει το ωράριο των υπαλλήλων που απασχολεί.

Τέσσερις στους πέντε επιχειρηματίες δηλώνουν ότι το άνοιγμα του καταστήματός του τις Κυριακές επιβαρύνει το λειτουργικό κόστος της επιχείρησης, το 22% δηλώνει ότι τους έχει επιβαρύνει πάρα πολύ και πολύ και το 48% λίγο.

Όσον αφορά την επισκεψιμότητα του καταστήματος και αν αυτή έχει αυξηθεί από το γεγονός ότι παραμένουν ανοιχτά τα καταστήματα τις Κυριακές, το 58% δηλώνει ότι δεν υπάρχει καμία βελτίωση. Το 29% απαντάει ότι το άνοιγμα τις Κυριακές έχει συμβάλει σε μικρό βαθμό στην αύξηση της επισκεψιμότητας και το 13% ότι έχει συμβάλει πάρα πολύ ή πολύ.

Τέλος για τις επιχειρήσεις που ανήκουν σε Δήμους, όπου με τον νέο νόμο μπορούν να ανοίξουν όλες τις Κυριακές κατά τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου έως και τον Οκτώβριο, ρωτήθηκαν οι ιδιοκτήτες πόσες από αυτές σκοπεύουν να λειτουργήσουν τα καταστήματά τους. Εφτά στους δέκα δήλωσαν ότι δεν προτίθενται να ανοίξουν καμία Κυριακή, ένας στους τέσσερις ότι θα ανοίξουν κάποιες από αυτές και το 5% ότι θα ανοίξουν σχεδόν όλες τις Κυριακές.

Η κίνηση των θερινών εκπτώσεων στις συμβεβλημένες εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ σε Πειραιά – Θεσσαλονίκη – Πάτρα  – Αλεξανδρούπολη

 Η ΕΣΕΕ για δεύτερη φορά εξετάζει ξεχωριστά την κίνηση των θερινών εκπτώσεων  στις συμβεβλημένες εμπορικές  επιχειρήσεις του Open Mall του Πειραιά, της Θεσσαλονίκης, της Πάτρας και της Αλεξανδρούπολης.

Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ οι πωλήσεις των φετινών θερινών εκπτώσεων σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα ή υψηλότερα σε μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με τις επιχειρήσεις του γενικού πληθυσμού. Συγκεκριμένα, το 20% των επιχειρήσεων βελτίωσε τις πωλήσεις του σε σύγκριση με τις πωλήσεις των θερινών εκπτώσεων του προηγούμενου έτους, ενώ σε ένα σημαντικό ποσοστό της τάξης του 34% οι πωλήσεις κυμάνθηκαν στα ίδια επίπεδα.

Η βελτιωμένη εικόνα που παρατηρείται στις εμπορικές επιχειρήσεις των ΑΚΕ είναι απολύτως ενδεικτική των αποκλίσεων που παρατηρούνται στις επιδόσεις των εμπορικών επιχειρήσεων ανάλογο των χώρο και τόπο εγκατάστασης.

Από το 20% των ερωτηθέντων που δήλωσαν αύξηση των πωλήσεών τους, η πλειονότητα (46%) υποστήριξε πως η τόνωση του τζίρου τους κυμάνθηκε σε επίπεδα έως 10%.

Και για τις επιχειρήσεις των ΑΚΕ, όπως ήταν αναμενόμενο, η πρώτη περίοδος των εκπτώσεων  κρίνεται ως καλύτερη από άποψη αγοραστικής κίνησης.

 

Πίνακας: Εκτιμήσεις 68 Εμπορικών Συλλόγων για την εξέλιξη του κύκλου εργασιών κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2017
Εμπορικοί Σύλλογοι Μεταβολή (%) τζίρου κατά τη διάρκεια των Θερινών Εκπτώσεων 2017/2016
1.  Ε.Σ.  Αθηνών Ιστορικό Κέντρο– Πτώση 1-10%
Υπόλοιπη Αθήνα– Πτώση 11-20%
2.  Ε.Σ.  Θεσσαλονίκης Πτώση 11-20%
3.  Ε.Σ.  Πειραιώς Πτώση 0%-10%
4.  Ε.Σ.  Πάτρας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
5.  Ε.Σ.  Ηρακλείου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
6.  Ε.Σ.  Χανίων Πτώση 11-20%
7.  Ε.Σ.  Βόλου Πτώση 11-20%
8.  Ε.Σ.  Λάρισας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
9.  Ε.Σ.  Χαλανδρίου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
10.  Ε.Σ.  Παλαιού Φαλήρου Πτώση 21-30%
11.  Ε.Σ.  Νίκαιας Πτώση 11-20%
12. Ε.Σ. Γαλατσίου Πτώση 1-10%
13.  Ε.Σ.  Ιλίου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
14. Ε.Σ.  Κερατσινίου – Δραπετσώνας Πτώση 1-10%
15.  Ε.Σ.  Καλλιθέας Πτώση 11-20%
16. Ε.Σ.   Μοσχάτου Πτώση 11-20%
17.  Ε.Σ.  Έδεσσας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
18.  Ε.Σ.  Αμαρουσίου Πτώση 11-20%
19.  Ε.Σ.  Ρεθύμνου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
20.Ε.Σ Καλαμαριάς Πτώση 1-10%
21.  Ε.Σ.  Θήρας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
22. Ε.Σ Καβάλας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
23.  Ε.Σ.  Γιαννιτσών ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
24.  Ε.Σ.  Βέροιας Πτώση 1-10%
25.Ένωση Εμπόρων-Επαγγελματιών Βιοτεχνών Αγ. Κων/ντίνου Πτώση 21-30%
26.  Ε.Σ.  Ναυπλίου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
27.Ε.Σ Αγ.Νικολάου Κρήτης ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
28.Ε.Σ.Σητείας-Κρήτη Άνοδος 1-10%
29.  Ε.Σ.  Κιάτου Πτώση 1-10%
30.  Ε.Σ.  Σύρου Πτώση 11-20%
31.  Ε.Σ.  Νάξου Άνοδος 11-20%
32.  Ε.Σ.  Καλαμάτας Πτώση 1-10%
33.  Ε.Σ.  Ζακύνθου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
34.  Ε.Σ.  Μυτιλήνης ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
35.  Ε.Σ.  Λιβαδειάς Πτώση 11-20%
36.  Ε.Σ.  Αγρινίου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
37.  Ε.Σ.  Πύργου Πτώση 11-20%
38.  Ε.Σ.  Καστοριάς Πτώση 11-20%
39.  Ε.Σ.  Κοζάνης ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
40.  Ε.Σ.  Πτολεμαΐδας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
41.  Ε.Σ.  Ρόδου Πτώση 11-20%
42.  Ε.Σ.  Φλώρινας Πτώση 11-20%
43.  Ε.Σ.  Χαλκίδας Πτώση 1-10%
44.  Ε.Σ.  Τρικάλων Πτώση 1-10%
45.  Ε.Σ.  Ηγουμενίτσας Πτώση 1-10%
46.  Ε.Σ.  Αλεξανδρούπολης ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
47.  Ε.Σ.  Ιεράπετρας Πτώση 1-10%
48.  Ε.Σ.  Θηβών Πτώση 11-20%
49.  Ε.Σ.  Λαμίας Πτώση 11-20%
50.  Ε.Σ.  Λευκάδας Πτώση 1-10%
51.  Ε.Σ.  Ιωαννίνων Πτώση 11-20%
52.  Ε.Σ.  Σερρών ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
53.  Ε.Σ.  Κομοτηνής Πτώση 11-20%
54.  Ε.Σ.  Κατερίνης Πτώση 11-20%
55.  Ε.Σ.  Σάμου Πτώση 21-30%
56.  Ε.Σ.  Δράμας Πτώση 1-10%
57.  Ε.Σ.  Ξάνθης Πτώση 11-20%
58. Ε.Σ Ελασσόνας Πτώση 1-10%
59. Ε.Σ Λήμνου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
60.  Ε.Σ.  Πάρου ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
61. Ε.Σ Άργους ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
62. Ε.Σ Σπάρτης Πτώση 1-10%
63. Ε.Σ Τρίπολης ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
64. Ε.Σ. Κέρκυρας ΣΤΑ ΙΔΙΑ ΕΠΙΠΕΔΑ
65. Ε.Σ Ν.Ιωνίας Πτώση 11-20%
66. Ε.Σ Κορίνθου Πτώση 1 – 10%
67. Ε.Σ Καρδίτσας Πτώση 1 – 10%
68. Ε.Σ Γλυφάδας Πτώση 1 – 10%
ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΠΤΩΣΗΣ 11,5%

 

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την