Αρχική » Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

Ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού

by espireas

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως η υπ’ αριθμ. 1105/2017ΠΟΛ (ΦΕΚ 2426Β), με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις συναίνεσης του Ελληνικού Δημοσίου στην επίτευξη συμφωνίας για την αναδιάρθρωση των οφειλών μέσω του νέου εξωδικαστικού μηχανισμού. Η ανωτέρω απόφαση, κυμαίνεται στα ίδια πλαίσια και φιλοσοφία με την σχετική Υπουργική Απόφαση για την ρύθμιση των ασφαλιστικών οφειλών και για την οποία σας έχουμε στείλει ενημερωτική εγκύκλιο.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ, το Δημόσιο, μέσω της προβλεπόμενης συμμετοχής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, θα υπερψηφίζει τις προτάσεις για την αναδιάρθρωση που συμφωνούνται από τους λοιπούς πιστωτές και τον οφειλέτη (κατά την διαδικασία που προβλέπει ο νόμος) και το αρμόδιο όργανο για την όλη διαδικασία, από την εκπροσώπηση έως και την υπογραφή συμφωνίας, είναι ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Η ΠΟΛ, στο πρώτο άρθρο της, θέτει αναλυτικότατα τις προϋποθέσεις σύμφωνα με τις οποίες το Δημόσιο θα δώσει την συναίνεση του σε συμφωνία αναδιάρθρωσης και οι προϋποθέσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά.  Αρχική προϋπόθεση είναι ότι το συνολικό ποσό που θα αποπληρωθεί προς το Δημόσιο, στο πλαίσιο της διαδικασίας εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών, δεν μπορεί να είναι μικρότερο από αυτό που προκύπτει από την εφαρμογή των υποχρεωτικών κανόνων της παρ. 2 του άρθρου 9 του ν. 4469/2017 με όρους καθαρής παρούσας αξίας.  Η δεύτερη προϋπόθεση είναι ότι οι δόσεις που θα προτείνονται, δεν μπορεί να υπερβαίνουν τις 120 μηνιαίες ισόποσες δόσεις, με κατώτατο όριο καταβολής τα 50 €. Τέλος, η πρώτη δόση είναι καταβλητέα έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία υπογραφής της συμφωνίας και οι υπόλοιπες μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα καθενός από τους επόμενους μήνες.  Σύμφωνα με τις τιθέμενες διατάξεις, δεν μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο σύμβασης αναδιάρθρωσης βεβαιωμένες οφειλές οι οποίες αφορούν σε ανάκτηση κρατικών ενισχύσεων που χορηγήθηκαν με τη σύσταση ειδικών αφορολόγητων αποθεματικών, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 22 του ν. 4002/2011 ή σύμφωνα με άλλες ειδικές διατάξεις.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι υπάρχει ρητή πρόβλεψη για δύο περιπτώσεις στις οποίες το Δημόσιο δεν θα δώσει την συναίνεσή του. Πρώτον, δεν θα συναινέσει σε διαγραφή απαιτήσεών του, με την έννοια της παρ. 2 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, για βασική οφειλή από τελωνειακούς δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι, ως παραδοσιακοί ίδιοι πόροι, αποτελούν έσοδό της και αποδίδονται στον Ευρωπαϊκό Προϋπολογισμό, ακόμη και σε περίπτωση διαγραφής τους.  Δεύτερον, δεν θα συναινέσει σε περιπτώσεις που διαθέτει δική του μελέτη βιωσιμότητας, βάσει της οποίας το χρέος του οφειλέτη χαρακτηρίζεται ως μη βιώσιμο.

Σε περίπτωση που έχουν συμφωνηθεί περισσότερες εναλλακτικές λύσεις αναδιάρθρωσης, το Δημόσιο θα προτιμήσει αυτή που προβλέπει τις λιγότερες δόσεις.

Αν ζητηθεί αποδεικτικό ενημερότητας από τον οφειλέτη ή από τους συνοφειλέτες που δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών, αυτό χορηγείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 12 του Κ.Φ.Δ. και των σχετικών υπουργικών αποφάσεων.  Για την εξέταση της συνδρομής των όρων και προϋποθέσεων χορήγησης του αποδεικτικού:

α. Οι βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση οφειλές που έχουν ρυθμιστεί στο πλαίσιο της σύμβασης αναδιάρθρωσης, θεωρούνται ως νόμιμα τακτοποιημένες με ρύθμιση τμηματικής καταβολής και

β. Δεν λαμβάνονται υπόψη τυχόν προς διαγραφή οφειλές, όπως αυτές προσδιορίζονται στη σύμβαση αναδιάρθρωσης.

Μετά την έναρξη ισχύος της σύμβασης αναδιάρθρωσης, τυχόν ανταπαίτηση του οφειλέτη κατά του Δημοσίου συμψηφίζεται με οφειλές του βεβαιωμένες στη Φορολογική Διοίκηση, τυχόν υπόλοιπο ποσό επιστρέφεται στον οφειλέτη.

 

You may also like

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς είναι από τους αρχαιότερους εμπορικούς συλλόγους της χώρας, σύμφωνα με το ιδρυτικό καταστατικό του που έχει ημερομηνία 14 Φεβρουαρίου 1900.

Ο ρόλος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς είναι ιδιαίτερα σημαντικός σήμερα, που βρισκόμαστε ενώπιον μεγάλων προκλήσεων, διεθνών ανακατατάξεων, νέων οικονομικών και τεχνολογικών όρων.

Χρησιμοι Συνδεσμοι

© Copyright espireas.gr | All Rights Reserved  | Κατασκευή Ιστοσελίδων & Φιλοξενία Ιστοσελίδων απο την