ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Επανερχόμενοι σε παλαιότερη επιστολή μας, σχετικά με την διαδικασία υπαγωγής των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε κατώτερες ασφαλιστικές κατηγορίες, σας υπενθυμίζουμε ότι:

 

  • Παρέχεται δικαίωμα υπαγωγής στην αμέσως κατώτερη ή στη δεύτερη κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία από αυτήν που οι ασφαλισμένοι υπάγονται υποχρεωτικά.

 

  • Σημειώνεται, ότι το δικαίωμα επιλογής για την αλλαγή της ασφαλιστικής κατηγορίας έχουν όσοι είναι ενήμεροι, δηλαδή καταβάλλουν κανονικά τις εισφορές τους ή τηρούν τους όρους της τυχόν ρύθμισης στην οποία έχουν υπαχθεί.  Η υπαγωγή τους στην χαμηλότερη κατηγορία θα διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα είναι ενήμεροι.  Εάν πάψουν να είναι ενήμεροι, επανέρχονται στη κατηγορία  που βρίσκονταν πριν υποβάλλουν την αίτηση.

 

  • Δεν έχουν δικαίωμα επιλογής σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία όσοι είναι προαιρετικά ασφαλισμένοι στον ΟΑΕΕ.

 

  • Το δικαίωμα ασκείται με αίτηση του ασφαλισμένου, που υποβάλλεται στο αρμόδιο κατά περίπτωση περιφερειακό τμήμα του ΟΑΕΕ, άπαξ και ισχύει έως την 31.12.2014.  Οι ασφαλισμένοι κατατάσσονται στην επιλεγείσα ασφαλιστική κατηγορία καταβάλλοντας τις αναλογούσες ασφαλιστικές εισφορές από το αμέσως επόμενο προς έκδοση δίμηνο από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησής τους.

 

  • Από 1-1-2015 οι ασφαλισμένοι που έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος θα επιστρέφουν στην κατηγορία που υπάγονταν πριν την υπαγωγή τους.  Στην προηγούμενη ασφαλιστική κατηγορία μπορούν οι ασφαλισμένοι να επανέλθουν, όποτε θέλουν, με μία αίτηση τους.

 

  • Δίνεται η δυνατότητα στους ασφαλισμένους να ασκήσουν το δικαίωμα επιλογής κατάταξης σε κατώτερη ασφαλιστική κατηγορία,  παράλληλα με το δικαίωμα προκαταβολής εισφορών με την έκπτωση του άρθρου 48 του ν. 3943/2011.

 

Δικαίωμα χρήσης της συγκεκριμένης διάταξης θα έχουν από 1/1/2013 οι ασφαλισμένοι που είναι σε προαιρετική κατηγορία, εφόσον μέχρι τέλος του χρόνου κάνουν αίτηση για υπαγωγή πρώτα στην υποχρεωτική και μετά στις δυο πιο κάτω κατηγορίες.

 

Αναλυτικά, το ποσό που πληρώνει ο ασφαλισμένος ανά κατηγορία το δίμηνο είναι:

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ

520,40

587,86

659,98

700,74

775,20

846,76

890,50

945,38

994,68

10η

1.044,02

11η

1.093,32

12η

1.142,62

13η

1.191,96

14η

1.241,28