ΕίσοδοςRegister
Forgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

 

          Σας υπενθυμίζουμε, ότι την Παρασκευή 31 Αυγούστου 2012 λήγουν οι τακτικές θερινές εκπτώσεις.

 

Προκειμένου να ενισχυθεί η αγοραστική κίνηση στα εμπορικά καταστήματα του Πειραιά,  προτείνουμε και φέτος να ανακηρυχθεί ο Σεπτέμβριος, ως μήνας «Φθινοπωρινών αγορών – Χαμηλών τιμών» και, χωρίς την ένδειξη προσφορές στις προθήκες των καταστημάτων μας,  διατηρώντας  μία χαμηλή τιμή στα προϊόντα μας - κατά προτίμηση με κόκκινο χρώμα-,  να προσκαλούμε το καταναλωτικό κοινό να επισκεφθεί την πόλη μας και να κάνει τις αγορές του από τα καταστήματά μας  με τη συμφέρουσα και μοναδική - ΚΟΚΚΙΝΗ ΤΙΜΗ.

 

Φυσικά, σας δίνεται η δυνατότητα να διενεργείτε και προσφορές, βάσει του Ν. 3377/19.8.05, που ισχύει ως εξής:

 

«Επιτρέπονται οι προσφορές συγκεκριμένων προϊόντων ή προϊόντων ορισμένης κατηγορίας για χρονικό διάστημα, που δεν μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες, εφόσον αναγράφονται ευκρινώς η παλαιά και η νέα τιμή των προϊόντων, σε εμφανή σημεία του καταστήματος και οπωσδήποτε στα σημεία όπου εκτίθενται τα προσφερόμενα προϊόντα.

 

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η προσφορά ειδών, των οποίων η ποσότητα υπερβαίνει το πενήντα τοις εκατό (50%) του συνόλου των ειδών που διαθέτει το κατάστημα. Νέα προσφορά του ίδιου προϊόντος δεν επιτρέπεται πριν παρέλθουν εξήντα (60) ημέρες από την προηγούμενη.

 

Ο υπεύθυνος κάθε εμπορικού καταστήματος, οφείλει να ανακοινώνει στον Εμπορικό Σύλλογο Πειραιώς και στο αρμόδιο τμήμα της Περιφέρειας Πειραιά {Ηρ. Πολυτεχνείου 82} τις προσφορές που προτίθεται να κάνει, τουλάχιστον μία (1) μέρα πριν από την έναρξή τους. Στην ανακοίνωση αναφέρονται τα προσφερόμενα προϊόντα και η χρονική διάρκεια της προσφοράς.

 

          Αν οι προσφορές είναι ανακριβείς ή παραπλανητικές ως προς το ποσοστό μείωσης των τιμών των προσφερομένων ειδών ή ως προς την ποσότητα αυτών ή ενέχουν οποιασδήποτε μορφής απόκρυψη ή παραπλάνηση, επιβάλλονται ποινικές κυρώσεις και πρόστιμο 500 μέχρι 50.000 ευρώ με απόφαση Νομάρχη, ανάλογα με την βαρύτητα και την συχνότητα της παράβασης».

 

          Σας ενημερώνουμε επίσης, ότι τους επόμενους μήνες θα γίνουν οργανωμένες δράσεις 10ήμερων προσφορών ομοειδών προϊόντων από τα πειραϊκά καταστήματα, για μαζικότερη προβολή τους στους καταναλωτές, ώστε να δημιουργήσουμε μια αγορά συμφέρουσα και ελκυστική για τον καταναλωτή-πελάτη μας και θα επανέλθουμε αναλυτικά με νεώτερη ανακοίνωσή μας.