ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Σας ανακοινώνουμε ότι ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες διαπραγμάτευσης και υπογραφής της νέας εθνικής κλαδικής συλλογικής σύμβασης για το εμπόριο, που ισχύει από 1η Αυγούστου 2012 έως 31 Ιουλίου 2013.

 

Α. Η Κλαδική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας, αφορά τους εργαζόμενους που απασχολούνται στις ακόλουθες εμπορικές επιχειρήσεις όλης της χώρας:

 

1.     Εμπορικά καταστήματα χονδρικής και λιανικής πώλησης.

2.     Σούπερ Μάρκετς και καταστήματα τροφίμων.

3.     Καταστήματα ζαχαροπλαστείων και συναφών με τα ζαχαροπλαστεία εμπορικών δραστηριοτήτων.

4.     Καταστήματα λιανικής και χονδρικής πώλησης τσιγάρων.

 

Β. και έχουν τις ακόλουθες ειδικότητες:

 

1.     Πωλητές (στο προσωπικό πώλησης των Σούπερ-Μάρκετς περιλαμβάνονται και οι πωλητές-πωλήτριες προϊόντων κρέατος, πουλερικών, τυροκομικών-αλλαντικών, οπωρολαχανικών, ιχθυοπωλείου ειδών ένδυσης, οικιακού εξοπλισμού, ειδών εξοχής κ.λπ.)

2.     Γραμματείς προϊσταμένων.

3.     Προσωπικό Γραφείου (Υπάλληλοι Γραφείου, Αποθηκάριοι, Εισπράκτορες, Κλητήρες).

4.     Λογιστές και Βοηθοί Λογιστές.

5.     Καθαριστές – Καθαρίστριες.

6.     Φύλακες – Νυκτοφύλακες – Θυρωροί.

7.     Οδηγοί Φορτηγών Αυτοκινήτων και αυτοκινήτων μεταφοράς προσωπικού επιχειρήσεων.

8.     Προσωπικό Η/Υ (προγραμματιστές, αναλυτές, χειριστές).

 

Επίσης,  εντάσσονται οι ειδικότητες:

 

1.     Εργατοτεχνίτες με τους γενικούς όρους που προβλέπει η ΕΓΣΣΕ και με τη διευκρίνιση ότι χορηγούνται σε αυτούς, οι εκάστοτε αυξήσεις, τα επιδόματα και οι ρυθμίσεις της παρούσας ΣΣΕ, όπως ειδικότερα κάθε φορά ορίζονται.

2.     Διακοσμητές –τριες με τους όρους της Δ.Α. 21/96.

3.     Ηλεκτρονικοί -  Τεχνικοί Hardware (μέσων σχολών ή αναγνωρισμένων δημοσίων και ιδιωτικών ΙΕΚ).

 

Κατώτατα όρια αποδοχών

 

Ο κατώτατος εισαγωγικός μισθός και το εισαγωγικό ημερομίσθιο βάσης (μισθολογικό κλιμάκιο 0-2 έτη υπηρεσίας) για κάθε κατηγορία / ειδικότητα εργαζομένων που υπάγεται στην παρούσα, καθορίζεται και χορηγείται  καθόλη τη διάρκεια ισχύος της ως εξής:

 

 

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΑΤΩΤΑΤΟΣ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ / ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ ΒΑΣΗΣ (Μ.Κ, 0-2 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ (ΕΥΡΩ)

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ (ΕΜΠΟΡΟΥΠΑΛΛΗΛΟΙ – ΠΩΛΗΤΕΣ)

860

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

793

ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

785

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ

843

ΛΟΓΙΣΤΕΣ & ΒΟΗΘ. ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΑΝΩ ΤΩΝ 17 ΕΤΩΝ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ

941

ΒΟΗΘΟΙ ΛΟΓΙΣΤΩΝ ΜΕΧΡΙ 17 ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

850

ΦΥΛΑΚΕΣ, ΝΥΧΤΟΦΥΛΑΚΕΣ, ΘΥΡΩΡΟΙ

889

ΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

34

ΟΔΗΓΟΙ 1 (ΕΩΣ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

896

ΟΔΗΓΟΙ 2 (ΜΕ 2 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

961

ΟΔΗΓΟΙ 3( ΜΕ 5 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

1.055

ΟΔΗΓΟΙ 4 (ΜΕ 10 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

1.171

ΟΔΗΓΟΙ 5 (ΜΕ 15 ΕΤΗ ΣΤΟΝ ΙΔΙΟ ΕΡΓΟΔΟΤΗ)

1.277

ΑΝΑΛΥΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

878

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕΣ – ΤΡΙΕΣ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ

867

ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ Η/Υ

826

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΙ ΤΕΧΝΙΚΟΙ HARDWARE ΜΕΣΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

886

ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΕΣ – ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΡΙΕΣ

860

ΕΡΓΑΤΟΤΕΧΝΙΤΕΣ (ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΟ)

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΘΝΙΚΗ ΚΛΑΔΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΤΙΣ ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ (2012)

 

Προσάρτημα 1

 

Πλήρεις πίνακες βασικών μισθών και ημερομισθίων ειδικοτήτων των εργαζομένων στις εμπορικές επιχειρήσεις με βάση τα έτη υπηρεσίας .

 

 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΠΩΛΗΣΗΣ

 

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

860

  2- 4

889

  4- 5

920

  5- 6

920

  6- 8

944

  8-10

980

 10-12

1000

 12-14

1036

 14-16

1074

 16-18

1104

 18-20

1134

 20-21

1171

 21-22

1208

 22-23

1238

 23-24

1268

 24-25

1298

 25-26

1320

 26-27

1350

 27-28

1372

 28-29

1402

 29-30

1424

 30-31

1446

 31-32

1467

 32-33

1489

 33-34

1511

 34-35

1533

 35-36

1558

 36-37

1584

 37-38

1610

 38-39

1636

 39-40

1661

 

 

 

2. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

793

  2- 4

830

  4- 6

839

  6- 8

905

  8-10

980

 10-12

987

 12-14

992

 14-16

996

 16-18

1000

 18-20

1004

 20-21

1016

 21-22

1041

 22-23

1058

 23-24

1066

 24-25

1074

 25-26

1107

 26-27

1124

 27-28

1132

 28-29

1149

 29-30

1157

 30-31

1165

 31-32

1177

 32-33

1190

 33-34

1198

 34-35

1206

 35-36

1232

 36-37

1258

 37-38

1284

 38-39

1309

 39-40

1337

 

 

3. ΕΙΣΠΡΑΚΤΟΡΕΣ, ΑΠΟΘΗΚΑΡΙΟΙ, ΚΛΗΤΗΡΕΣ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

785

  2- 4

830

  4- 6

835

  6- 8

905

  8-10

980

 10-12

987

 12-14

992

 14-16

996

 16-18

1000

 18-20

1004

 20-21

1008

 21-22

1012

 22-23

1016

 23-24

1020

 24-25

1025

 25-26

1033

 26-27

1049

 27-28

1058

 28-29

1074

 29-30

1091

 30-31

1099

 31-32

1107

 32-33

1115

 33-34

1124

 34-35

1132

 35-36

1158

 36-37

1185

 37-38

1209

 38-39

1235

 39-40

1261

 

 

4. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΤΗ ΠΡΟΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΒΑΣΙΚΟΣ ΜΙΣΘΟΣ

  0- 2

843

  2- 4

859

  4- 6

901

  6- 8

916

  8-10

980

 10-12

987

 12-14

1000

 14-16

1025

 16-18

1058

 18-20

1074

 20-21

1082

 21-22

1099

 22-23

1107

 23-24

1124

 24-25

1132

 25-26

1149

 26-27

1157

 27-28

1173

 28-29

1190

 29-30

1198

 30-31

1206

 31-32

1211

 32-33

1215

 33-34

1219