ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Προς τα Μέλη του

Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς

___________________________

 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,

 

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους  επιχειρήσεων που απασχολούν  1-25 άτομα προσωπικό.  Τα σεμινάρια, θα είναι διάρκειας 32 ωρών, θα διεξαχθούν εντός της περιοχής του Πειραιά και  θα αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 

1. Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά)

2  Marketing - Επικοινωνία

3. Διακόσμηση βιτρίνας

4. Διαδικτυακή εποχή με Η/Υ

5. Εκμάθηση Η/Υ

6. Εξυπηρέτηση πελατών με Η/Υ

7. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας-Αγγλική ορολογία σε τεχνικά επαγγέλματα

8. Υγιεινή & Ασφάλεια στον χώρο εργασίας-Ποιότητα, εργασία και αποδοτικότητα

9. Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας-Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών στις νέες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά

10. Αποτελεσματική διαχείριση χρόνου

11. Πληροφορική

 

Σε αυτά,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%.

 

Σημειώνεται ότι στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα, ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατόν εξήντα € (160,00 €) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Α) μέσω των επιχειρήσεων στις οποίες απασχολούνται και

Β) ως ανεξάρτητα άτομα μέσω του Εργατικού Κέντρου συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

 

Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω των επιχειρήσεων :

  1. Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται)
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης) (επισυνάπτεται)

3.    Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

  1. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου
  2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού

 

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής  ανεξάρτητων  ατόμων

1.  Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται)

2.  Βεβαίωση Εργατικού Κέντρου

3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).

4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου

5. Εκτύπωση των θεωρήσεων των βιβλιαρίων ΙΚΑ για το έτος 2015 ( διάστημα από 1/3/2015 έως 28/2/2016.

5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

 

Επισημαίνουμε  ότι  κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΛΑΕΚ.

 

Επειδή θα τηρηθεί προτεραιότητα στην  υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, παρακαλούμε  για τις δηλώσεις σας το συντομότερο δυνατόν.

 

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς τηλ: 210 4176318 & 210 4178934, φαξ: 2104138486, mail:  espireas@otenet.gr

 

Σχετικά Άρθρα
26.08.2016 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25(8/30/2016) 07.04.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΕΣΕΕ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ 18- 24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΕΩΣ 8 ΜΑΪΟΥ 2016(4/8/2016) 20.10.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΗΜΕΡΙΔΑ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΣ. ΚΑΝΘΑΡΟΣ(10/21/2015)
26.08.2016 ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25 (8/30/2016) 17.03.2016 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤ. ΤΟΜΕΑ(3/31/2016) 01.09.2015 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΦΕΤ(9/2/2015)
26.08.2016 ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΛΑΕΚ 1-25 (8/29/2016) 25.11.2015 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ MBA ΤΟΥ Α.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΑ Τ.Τ., ΣΕ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (11/25/2015) 01.09.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΦΕΤ(9/2/2015)
26.08.2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΑΕΚ ΓΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ 1-25 ΑΤΟΜΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ(8/29/2016)