ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Αγαπητές/οί Συνάδελφοι,

 

Σας υπενθυμίζουμε, ότι η Εθνική Συνομοσπονδία Ελληνικού Εμπορίου, στην προσπάθειά της να συμβάλλει στην ανακούφιση των συναδέλφων που λόγω κρίσης, έχουν δει τις δουλειές τους να μηδενίζονται, τις υποχρεώσεις τους να αυξάνονται και τις οικογένειές τους να μένουν χωρίς τα βασικά αγαθά, έχει δημιουργήσει με την συνεργασία και της Αρχιεπισκοπής Αθηνών το «ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» των εμπόρων

 

Οι προϋποθέσεις  επιλογής  των δικαιούχων  είναι οι εξής:

 • ΤΥΠΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
  Έμποροι που έχουν χάσει την εμπορική ιδιότητα (πτωχευμένοι), υπό πτώχευση ή έχουν κλείσει τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, ή οι επιχειρήσεις τους βρίσκονται σε αδράνεια. 
 • Μόνιμοι κάτοικοι λεκανοπεδίου Αττικής.
 • ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ 
  Έλλειψη παροχών υγείας από τον ΟΑΕΕ .
 • Σε περιπτώσεις που υπάρχουν δικαιούχοι με προβλήματα υγείας θα πρέπει να προκύπτει από σχετική γνωμάτευση ή πιστοποιητικό Δημοσίου Νοσοκομείου.
 • ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
  Αίτηση του ενδιαφερομένου 
  Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
  Φωτοτυπία Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου. 
  Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. 
  Πρόσφατο Εκκαθαριστικό της Εφορίας. 
  Τα Έντυπα Ε1, Ε2 και Ε9 της φορολογικής δηλώσεως ή βεβαίωση της αρμόδιας Δ.Ο.Υ, ότι ο δικαιούχος δεν έχει η υποχρέωση να υποβάλει φορολογική δήλωση. 
  Βεβαίωση διακοπής ή αδράνειας  ή εκκαθάρισης ή πτώχευσης από Δ.Ο.Υ  ή από αρμόδια αρχή. 
  Απάντηση από ΟΑΕΕ ότι δεν δικαιούται παροχές υγείας. 
  Βεβαίωση της ΕΣΕΕ. 
  Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης δεν έχει αναλάβει μισθωτή εργασία , δεν αυτοαπασχολείται , δεν λαμβάνει σύνταξη από φορέα κύριας ασφάλισης, τον ΟΓΑ ΝΑΤ ή το Δημόσιο ή φορέα κύριας ασφάλισης της αλλοδαπής. Το ίδιο ισχύει και για μέλη της οικογενείας του. 
  Για άτομα με προβλήματα υγείας γνωμάτευση ή πιστοποιητικό από Δημόσιο Νοσοκομείο.
 • Μία  φωτογραφία.

Δεν μπορεί να είναι δικαιούχοι, ταυτοχρόνως, της βοήθειας του «Κέντρου Αλληλεγγύης» του Δήμου Καλλιθέας που εδρεύει στην οδό Ναυσικάς 5 και της βοήθειας του «Κοινωνικού Παντοπωλείου» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής και του Δήμου Καλλιθέας ή άλλων κοινωνικών παντοπωλείων ή διαφόρων παρεμφερών κέντρων.

Δεδομένης της αναγκαιότητας σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία να επιδείξουμε αίσθημα αλληλεγγύης και να βοηθήσουμε όλους όσους υποχρεώθηκαν να κλείσουν τα καταστήματά τους λόγω της κρίσης, παρακαλούμε όπως ενημερώσετε σχετικά συναδέλφους που γνωρίζετε και έχει πέσει στην αντίληψή σας ότι αντιμετωπίζουν προβλήματα και χρειάζονται βοήθεια, να επικοινωνήσουν με τα γραφεία της ΕΣΕΕ στο τηλ. 210 3259200.

 

Σημειώνουμε, ότι τους φακέλους και τις αιτήσεις χειρίζεται ομάδα ανεξάρτητων εντολοδόχων, οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν προς τους συνδικαλιστές και κατά συνέπεια οι λεπτομέρειες της οικονομικής τους κατάστασης δεν πρόκειται ποτέ να δημοσιοποιηθούν και από κανέναν.

 

Παρακαλούμε για την ενεργοποίηση όλων, ώστε η ευγενής αυτή συλλογική προσπάθεια Αρχιεπισκοπής, Εμπορικών Συλλόγων και ΕΣΕΕ να είναι αποτελεσματική.

 

Αιτήσεις: από 27/3/2014 έως 3/4/2014

Για νέους επωφελούμενους στην ΕΣΕΕ (έτος: 2014)