ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ενημερώνει τα μέλη του  ότι συμμετέχει, μέσω της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου (ΕΣΕΕ) που υλοποιεί τις Πράξεις «ΕΡΜΕΙΟΝ 2 - Προγράμματα δια Βίου εκπαίδευσης για το ανθρώπινο δυναμικό των εμπορικών επιχειρήσεων (Α.Π.7 – Α.Π.8 – Α.Π.9)», οι οποίες είναι ενταγμένες στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδικοί ΟΠΣ: 277690, 277700 και 277701 αντίστοιχα) και συγχρηματοδοτούνται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ).

Στο πλαίσιο των παραπάνω πράξεων, η ΕΣΕΕ θα υλοποιήσει την Στ΄ Φάση Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης (Απρίλιος 2014- Ιούλιος 2014) σε διάφορες πόλεις, διάρκειας 50 ωρών, από τις οποίες οι 20 ώρες καλύπτονται από διδασκαλία στην αίθουσα και οι 30 ώρες διαμέσου διαδικτύου (e - learning).

Συγκεκριμένα στoν Πειραιά θα υλοποιηθούν 3 Προγράμματα Δια Βίου Εκπαίδευσης, με ημερομηνίες έναρξης 05/05/2014, 26/05/2014 και 04/06/2014 με τα εξής θεματικά αντικείμενα:

 

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ

 

ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΟΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΠΔΒΕ)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

ΠΟΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΠΔΒΕ 4/1

(ΑΠ 8)

Πως λειτουργούν οι αγορές; Ευκαιρίες και εμπόδια για τις εμπορικές ΜΜΕ.

Αττική

Πειραιάς

1

ΠΔΒΕ 4.1.2

ΠΔΒΕ 3/1 (ΑΠ8)

Χρηματοοικονομική Διαχείριση εμπορικών επιχειρήσεων - Ι

Αττική

Πειραιάς

1

ΠΔΒΕ 3.1.2

ΠΔΒΕ 3/7

(ΑΠ 7)

Φορολογικά θέματα εμπορικής επιχείρησης για μη ειδικούς - Ι

Αττική

Πειραιάς

1

ΠΔΒΕ 3.7.4

 

Η επιτυχής παρακολούθηση των Προγραμμάτων Δια Βίου Εκπαίδευσης της ΕΣΕΕ οδηγεί στην απονομή Πιστοποιητικού Δια Βίου Εκπαίδευσης και οι συμμετέχοντες δεν θα έχουν καμία οικονομική επιβάρυνση. Επισημαίνεται πως οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να έχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ και δυνατότητα πρόσβασης στο διαδίκτυο, δεδομένου ότι τμήμα της εκπαίδευσης θα πραγματοποιηθεί μέσω ειδικής διαδικτυακής εκπαιδευτικής εφαρμογής (e-learning).

Δικαίωμα υποβολής αίτησης συμμετοχής έχουν έμποροι (εργοδότες και αυτοαπασχολούμενοι), εργαζόμενοι εμπορικών επιχειρήσεων και λοιποί ενδιαφερόμενοι (π.χ. υποψήφιοι έμποροι επιχειρηματίες), που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε θέματα της εργασίας τους, να βελτιώσουν την απόδοσή τους και να παρέχουν υπηρεσίες υψηλότερης ποιότητας στους καταναλωτές και πελάτες τους.

Αιτήσεις συμμετοχής θα παραλαμβάνονται έως τη συμπλήρωση των τμημάτων (20 – 25 εκπαιδευόμενοι ανά τμήμα), το αργότερο έως και την Δευτέρα 7 Απριλίου 2014.

Τρόπος υποβολής των αιτήσεων 1) μέσω της ηλεκτρονικής φόρμας από την ιστοσελίδα του προγράμματος (www.ermeion.esee.gr), 2) μέσω  e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση ermeion2@esee.gr  με θέμα: «Αίτηση συμμετοχής σε Πρόγραμμα Δια Βίου Εκπαίδευσης – ΕΡΜΕΙΟΝ 2» και 3) επισυνάπτοντας συμπληρωμένο το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής σε Πρόγραμμα δια Βίου Εκπαίδευσης ( διατίθεται μέσω ιστοσελίδας), μέσω ταχυδρομείου ή ιδιοχείρως στην έδρα της ΕΣΕΕ -γραφείο Help Desk  προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2, στη διεύθυνση Μητροπόλεως 42 , Αθήνα 10563. (το Έντυπο της Αίτησης Συμμετοχής διατίθεται μέσω ιστοσελίδας).

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινήσεις για τα ανωτέρω  προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς τηλ: 210 4176318 & 2104178934 ή στα στελέχη του γραφείου Help Desk  προγράμματος ΕΡΜΕΙΟΝ 2  τηλ : 210 3259236-7,  e-mail : ermeion2@esee.gr , ή στο site:  www.ermeion.esee.gr,.

Σχετικά Άρθρα
23.02.2016 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(2/23/2016) 30.01.2015 ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" (1/30/2015) 17.07.2014 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ " ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7/17/2014)
03.11.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(11/3/2015) 13.10.2014 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΕΕ(10/14/2014) 26.06.2014 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ECO-COMMERCE ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΣΤΙΣ 25-6-2014 Η ΕΣΕΕ ΚΑΙ Ο ΕΣΠ(6/26/2014)
21.10.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΣ. ΚΑΝΘΑΡΟΣ(10/22/2015) 17.07.2014 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (7/17/2014) 23.06.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 25-06-2014 ΓΙΑ ΤΟ " ECO-COMMERCE" (6/23/2014)
21.10.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΝΘΑΡΟΣ(10/22/2015)