ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Στα πλαίσια της υλοποίησης της πράξης με τίτλο «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο Δήμο Πειραιά» στο πλαίσιο της δράσης 3: «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες» της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού» του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: «Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών», του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013»

η Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την επωνυμία «ΚΑΝΘΑΡΟΣ»

που εδρεύει στην οδό Λουδοβίκου 1, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς (γραφεία του Συντονιστή Εταίρου ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ), ενημερώνει για τo στάδιο υλοποίησης και την πορεία της προαναφερόμενης πράξης με αντικείμενο την ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους ευάλωτων κοινωνικά ομάδων, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων στις περιοχές παρέμβασης.

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης, την παρούσα χρονική περίοδο, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των Δράσεων 8 και 9 που αφορούν σε «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην κοινωνική ένταξη των ωφελουμένων» και «Συμβουλευτική υποστήριξη που αφορά στην επαγγελματική ένταξη και την απασχόληση των ωφελουμένων» αντίστοιχα.

Παράλληλα, κατά την περίοδο αναφοράς, έχει ολοκληρωθεί η υλοποίηση των προγραμμάτων κατάρτισης: «Βασικές αρχές οργάνωσης, διοίκησης, λειτουργίας μικρομεσαίας επιχείρησης – υπηρεσίες υποστήριξης ναυτιλιακών επιχειρήσεων» (Δράση 3) και «Σύγχρονες τεχνικές λειτουργίας επιχειρήσεων μεταφορών και διαμετακομιστικής σε λιμένες» (Δράση 4), τα οποία απευθύνονταν σε 25 ωφελούμενους έκαστο. Επιπλέον, ολοκληρώθηκαν και τα προγράμματα κατάρτισης «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Παροχή υποστηρικτικών υπηρεσιών προς μονάδες κοινωνικής στήριξης και φροντίδας» (Δράση 5) και «Ανάπτυξη Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας – Τεχνικά επαγγέλματα διαμόρφωσης εξωτερικών χώρων και καθαρισμού» (Δράση 6), τα οποία απευθύνονταν σε 25 ωφελούμενους έκαστο.

Μετά το τέλος των προαναφερόμενων δράσεων, ακολουθεί η επιστημονική υποστήριξη τόσο της νέας επιχειρηματικότητας όσο και της τοποθέτησης των ωφελούμενων σε νέες θέσεις εργασίας μέσω της εκπόνησης επιχειρηματικών σχεδίων για τη σύσταση νέων επιχειρήσεων και κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων των ωφελουμένων και τη συμβουλευτική υποστήριξη των ιδρυθεισών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων απασχόλησης των ωφελουμένων.

Ταυτόχρονα με την υλοποίηση του πλαισίου δράσεων με αναφορά στην υποστήριξη των ωφελουμένων, η Α.Σ. «ΚΑΝΘΑΡΟΣ»  συνεχίζει να υλοποιεί δράσεις δημοσιότητας μέσω ανακοινώσεων στον τύπο και δελτίων τύπου στις ιστοσελίδες των εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης, όπου και παρέχεται συνολική πληροφόρηση για την πράξη στοχεύοντας στην:

  • ενημέρωση τόσο των ενδιαφερομένων όσο και του συνόλου της τοπικής κοινωνίας, 
  • ενημέρωση των ωφελουμένων και
  • ενημέρωση του συνόλου της ελληνικής επικράτειας για την πράξη κοινωνικής ευθύνης που πραγματώνεται εντός των συνόρων της περιοχής παρέμβασης.

Στα πλαίσια των δράσεων δημοσιότητας, σχεδιάζεται παράλληλα η υλοποίηση ενός συνεδρίου όπου θα συμμετέχουν τόσο επιχειρηματικοί φορείς όσο και φορείς εκπροσώπησης των ίδιων ευπαθών κοινωνικά ομάδων με σκοπό αφενός την ευαισθητοποίηση και αφετέρου την επιχειρηματική δικτύωση των ωφελουμένων, μέσω της παρουσίασης και της εισαγωγής τους στον επιχειρηματικό κόσμο.

Αναφορικά με τη δράση της δικτύωσης ωφελουμένων με επιχειρήσεις, ολοκληρώθηκαν οι ενέργειες «Δικτύωσης ωφελουμένων σε επιχειρήσεις- επίσκεψη στις επιχειρήσεις», ενώ πραγματοποιούνται ενέργειες για τη διεξαγωγή του πρώτου forum εργασίας, με στόχο αφενός τη σύζευξη μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ανθρώπινου δυναμικού και αφετέρου την ενημέρωση των ωφελουμένων που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν επιχειρηματικά στην περιοχή από υφιστάμενους επιχειρηματίες αναφορικά με τα προβλήματα και τα κρίσιμα σημεία του εγχειρήματος.

Οι ημερομηνίες διεξαγωγής τόσο του forum όσο και του συνεδρίου θα ανακοινωθούν στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταίρων της Α.Σ. «ΚΑΝΘΑΡΟΣ».

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να λάβουν περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την παρούσα πράξη μπορούν να επισκεφτούν τις παρακάτω δομές:

ð  ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ & ΠΑΙΔΙΟΥ

Ματρώζου 1 & Τζαβέλλα, Τ.Κ. 18533, Πειραιάς, τηλ. 210-3637547

ð  ΔΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΚΟ.Δ.Ε.Π.
(Γραφείο Εθελοντισμού και Αλληλεγγύης του Δήμου Πειραιά

Δραγάτση 12, Τ.Κ. 185 35, Πειραιάς, τηλ. 210-4130046 και

ð  Ιnfoiosk, που κατασκευάζεται εντός του κτιρίου του Δημαρχείου Πειραιά.

ή

να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 210-3637547 και 210-4130046.

ή

να επισκεφτούν τις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις όπου βρίσκονται αναρτημένα έντυπα που σχετίζονται με την παραπάνω πράξη:

www.kmop.gr,

www.espireas.gr,

http://www.pireasnet.gr,

http://www.kep.unipi.gr,

http://www.kekgsevee.gr,

http://www.pcci.gr,

http://www.imegsevee.gr και

http://www.apopsi.gr

Σχετικά Άρθρα
23.02.2016 ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΟΥΣ ΝΕΟΥΣ 18-24 ΕΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ ΣΤΟΝ ΚΛΑΔΟ ΤΟΥ ΛΙΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ(2/23/2016) 30.01.2015 ΑΜΕΣΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ "ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" (1/30/2015) 17.07.2014 ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΤΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ " ΑΝΟΙΧΤΑ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ" ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (7/17/2014)
03.11.2015 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΞΗΣ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΝΘΑΡΟΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ(11/3/2015) 13.10.2014 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΕΕ(10/14/2014) 26.06.2014 ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ Η ΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ECO-COMMERCE ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΑΝ ΣΤΙΣ 25-6-2014 Η ΕΣΕΕ ΚΑΙ Ο ΕΣΠ(6/26/2014)
21.10.2015 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΣ. ΚΑΝΘΑΡΟΣ(10/22/2015) 17.07.2014 ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ (7/17/2014) 23.06.2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑΣ 25-06-2014 ΓΙΑ ΤΟ " ECO-COMMERCE" (6/23/2014)
21.10.2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΗΜΕΡΙΔΑ ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Α.Σ ΚΑΝΘΑΡΟΣ(10/22/2015)