ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ο εργοδότης υποχρεούται, σε περίπτωση ανάθεσης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας ή/και ιατρού εργασίας σε εργαζόμενους στην  επιχείρηση ή σε άτομα εκτός αυτής, να γνωστοποιεί στην αρμόδια Επιθεώρηση Εργασίας, μεταξύ άλλων, στοιχεία για τα προσόντα του τεχνικού ασφαλείας και για την επιχείρηση (κωδικοποιημένες διατάξεις του ν.1568/85 και του π.δ. 17/96) .

 

Με μεταγενέστερη, κωδικοποιημένη διάταξη του ν.3144/2003, δόθηκε το δικαίωμα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφαλείας και στους εργοδότες των επιχειρήσεων, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις (μέγεθος επιχείρησης, εκπαίδευση εργοδότη κ.α.).

 

Όσον αφορά στην ισχύουσα διαδικασία αναγγελίας του τεχνικού ασφαλείας στην Επιθεώρηση Εργασίας, προβλέπεται η υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στον τεχνικό ασφαλείας της επιχείρησης, από τον εργοδότη, υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και η προσκόμιση συμπληρωματικών εγγράφων στις Επιθεωρήσεις Εργασίας Τεχνικής και Υγειονομικής Επιθεώρησης.

 

Με δεδομένα ωστόσο τα προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί εξαιτίας του όγκου των υποβαλλόμενων στοιχείων στις υπηρεσίες του Υπουργείου και μόνο για την περίπτωση που ο εργοδότης ασκεί ή προτίθεται να ασκήσει ο ίδιος καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας στην επιχείρησή του, θα εφαρμοστεί μεταβατικά και μέχρι την αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος Εξυπηρέτησης Επιχειρήσεων του Υπουργείου Εργασίας, η ακόλουθη διαδικασία:

-         Απαιτείται μόνο η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής δήλωσης στοιχείων του Πληροφοριακού Συστήματος, ενώ

-         Δεν απαιτείται η προσκόμιση άλλων εγγράφων στην Επιθεώρηση Εργασίας (εκτός και αν αυτό ζητηθεί).

 

Στην σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου, η οποία επισυνάπτεται στην παρούσα, περιλαμβάνεται υπόδειγμα της ηλεκτρονικής φόρμας, καθώς και σχετικά παραδείγματα συμπλήρωσης των στοιχείων από τους εργοδότες.

Σχετικά Άρθρα
19.07.2016 ΑΓΩΝΙΑ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ ΤΡΑΜ(7/19/2016) 21.05.2014 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΕΤΕΑ)(5/21/2014) 23.01.2014.Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου Εργασίας(1/24/2014)
31.03.2016 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΗΣ ΑΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 3 ΜΑΪΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΥΠ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ(3/31/2016) 02.04.2014.Πασχαλινό Ωράριο Λειτουργίας Καταστημάτων(4/2/2014) 22.07.2013.Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑΣ ΕΣΕΕ-ΓΣΕΒΕΕ-ΟΙΥΕ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΙΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ(7/23/2013)
26.09.2014 ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΜΕ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΣΕΕ(9/26/2014) 28.02-2014.Σχετικά μέ τη Καθαρά Δευτέρα(2/28/2014) 17.07.2013.«Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ατόμων σε μειονεκτική και πολύ μειονεκτική θέση».(7/18/2013)
23.05.2014 ΤΗΡΗΣΗ ΕΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΩΡΑΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΕΡΩΡΙΩΝ(5/23/2014)