ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Σας ενημερώνουμε, ότι εκδόθηκε στις 14/01/2013 ο οδηγός, η πρόσκληση και τα σχετικά παραρτήματα για το Πρόγραμμα Ενίσχυσης Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων στους Τομείς Μεταποίησης-Τουρισμού-Εμπορίου-Υπηρεσιών στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013.

 

Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν στις ακόλουθες θεματικές ενότητες:
α) Θεματική Ενότητα «Μεταποίηση»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας μεταποιητικών επιχειρήσεων. 
β) Θεματική Ενότητα «Τουρισμός»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας τουριστικών επιχειρήσεων. 
γ) Θεματική Ενότητα «Εμπόριο» - «Υπηρεσίες»: Αφορά στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας επιχειρήσεων σε δυναμικούς στοχευμένους κλάδους του τριτογενή τομέα.

Δεν εντάσσονται οι κλάδοι του Λιανικού Εμπορίου, των Υπηρεσιών Εστίασης και της Μεταποίησης Αγροτικών Προϊόντων. Για την ένταξη των ΚΑΔ που αφορούν το Λιανικό Εμπόριο και την Εστίαση και έχουν εξαιρεθεί από το πρόγραμμα γίνεται σχετική προσπάθεια σε επίπεδο Εθνικής Συνομοσπονδίας Ελληνικού Εμπορίου, ώστε να  ενταχθούν σε επόμενο πρόγραμμα, οπότε και θα σας ενημερώσουμε σχετικά.

Ο προϋπολογισμός που αφορά στην Περιφέρεια Αττικής ανέρχεται στα 130.500.000 € και θα κατανεμηθεί κατά 80% σε υφιστάμενες και κατά 20% σε νέες /υπό σύσταση επιχειρήσεις. 

 

Ο  προϋπολογισμός κάθε πρότασης που μπορεί να επιχορηγηθεί κυμαίνεται:

*Από 30.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»

*Από 20.000 έως 300.000 € για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»

*Από 20.000 έως 100.000 € για την θεματική ενότητα «Εμπόριο-Υπηρεσίες»

 

Στο πλαίσιο της προκήρυξης θα ενισχυθούν υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις για τις εξής κατηγορίες δαπάνης:

 

1. Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος

2. Μηχανήματα – εξοπλισμός

3. Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης)

4. Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας

5. Δικαιώματα τεχνογνωσίας

6. Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας

7. Λογισμικό

8. Προβολή – Προώθηση

9. Συμβουλευτικές υπηρεσίες

10. Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες-υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%)

 

Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τις 25.02.2013 μέχρι και τις 25.04.2013  στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr, www.ependyseis.gr/mis). Μετά το πέρας της ημερομηνίας της ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή νέας πρότασης. Οι Προτάσεις (Φάκελοι Υποψηφιότητας) πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθούν και σε έντυπη μορφή (ένα αντίγραφο), το αργότερο σε δέκα (10) ημέρες (ημερολογιακές) μετά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων.

 

           Περισσότερες πληροφορίες για τους επιλέξιμους ΚΑΔ και για το Πρόγραμμα γενικότερα οι ενδιαφερόμενοι   μπορούν να λαμβάνουν   στις ιστοσελίδες της ΕΥΔ ΕΠΑΕ http://www.antagonistikotita.gr , του ΕΣΠΑ  www.espa.gr , του ΕΦΕΠΑΕ www.efepae.gr .

 

Σχετικά Άρθρα
13.03.2017 ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ(3/13/2017) 25.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (8/30/2016) 31.05.2016 ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ 1ΗΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 (5/31/2016)
10.02.2017 ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ή ΜΗ ΜΕΣΩΝ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΚΑΡΤΑ (2/13/2017) 25.08.2016 ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ (8/30/2016) 23.05.2016 «ΣΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ……… ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ"(5/23/2016)
29.11.2016 ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΙΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΣΠΕΡΙΔΑ " ΚΑΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ.... ΜΗΠΩΣ ΤΕΛΙΚΑ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΛΥΣΕΙΣ;;;" ΠΟΥ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΒΕΠ-ΕΣΠ-ΟΕΣΑΟΝΝΑ (11/30/2016) 25.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΓΕΜΗ(8/30/2016) 04.04.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΖΗΤΑ Ο ΕΣΠ(4/5/2016)
15.09.2016 «AMBER ALERT» ΕΞΑΦΑΝΙΣΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ!!(9/15/2016)