ΕίσοδοςForgot Password ?

 


Άρθρα

     

Print Friendly and PDFΕκτύπωσηPrint Friendly and PDFPDF

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο νέος νόμος 4087/2012 (ΦΕΚ 196Α), το άρθρο 3 του οποίου παρέχει νέα δυνατότητα ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών εισφορών, μεταξύ άλλων και προς τον ΟΑΕΕ.

 

Η ρύθμιση αφορά οφειλόμενες έως  30/6/2012 ασφαλιστικές εισφορές, με ευνοϊκούς όρους, απαλλαγή από τέλη καθυστέρησης μέχρι και 100%, αναστολή αναγκαστικών μέτρων κ.λπ.  Η ένταξη στην ρύθμιση θα εξασφαλίσει ασφαλιστική ικανότητα για παροχές ασθενείας, ασφαλιστική ενημερότητα και δικαίωμα κατάταξης σε κατώτερη κατηγορία. Συγκεκριμένα, παρέχονται οι εξής δυνατότητες:

 

1.   Προσωρινός Διακανονισμός  (άρθρο 3 παρ. α του Ν. 4087/2012)

Προϋποθέσεις:

-         Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012, με έκπτωση 40% στις προσαυξήσεις.

-         Υποβολή αίτησης μετά την 1/1/2013, χωρίς έκπτωση στις προσαυξήσεις.

-         Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.

-         Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.

-         Καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της  αίτησης.  Η δόση προσδιορίζεται στο 20% της τρέχουσας ασφαλιστικής εισφοράς και δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 150 ευρώ.

-         Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια του διακανονισμού.

-         Το δικαίωμα ένταξης στο διακανονισμό ασκείται άπαξ.

-         Λήξη του διακανονισμού 31/12/2013.

-         Η μη καταβολή έστω και μίας δόσης, επιφέρει απώλεια του διακανονισμού.

 

2.   Ρύθμιση (άρθρο 3 παρ. β του Ν.4087/2012)

Προϋποθέσεις:

-         Υποβολή αίτησης έως 31/12/2012.

-         Ρύθμιση οφειλών έως 30/6/2012.

-         Καταβολή απαιτητών εισφορών από 1/7/2012 έως την ημερομηνία αιτήσεως.

-         Εξόφληση:

i.    εφάπαξ ή έξι (6) δόσεις με έκπτωση 100% στα τέλη καθυστέρησης

ii.   από εφτά (7) έως δέκα (10) δόσεις με έκπτωση 75% στα τέλη    καθυστέρησης.

-         Καταβολή της πρώτης δόσης ή της εφάπαξ εξόφλησης έως το τέλος του επόμενου μήνα της υποβολής της αίτησης.  Η δόση προσδιορίζεται από το ύψος της οφειλής.

-         Καταβολή τρεχουσών εισφορών κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

-         Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες διμηνιαίες εισφορές και δόσεις.

-         Το δικαίωμα ένταξης στη ρύθμιση ασκείται άπαξ.

 

Προσοχή: Οι συνάδελφοι που έχουν σε ισχύ ενεργή ρύθμιση, δεν μπορούν να ενταχθούν στις διατάξεις της παρούσας. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι για υποβολή αιτήσεων και πληροφοριών, μπορούν να απευθύνονται στα Περιφερειακά Τμήματα του ΟΑΕΕ. 

Σχετικά Άρθρα
28.02.2017 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΠΔ ΛΟΓΩ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΦΚΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017(3/1/2017) 28.06.2016 ΝΕΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ(7/7/2016) 04.04.2016 ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΗΝ ΕΥΝΟΪΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΟΑΕΕ ΖΗΤΑ Ο ΕΣΠ(4/5/2016)
12.09.2016 ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΠΕ ΕΩΣ 30/9/2016 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΜΕ 20 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟ ΥΠΕΡ ΤΟΥ ΛΟΓ. ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΩΝ (9/14/2016) 23.05.2016 «ΣΑ ΒΓΕΙΣ ΣΤΟΝ ΠΗΓΑΙΜΟ ……… ΓΙΑ ΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟ ΜΝΗΜΟΝΙΟ"(5/23/2016) 02.02.2016 ΠΡΟΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΤΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ(2/2/2016)
25.08.2016 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΕΣΠ ΓΙΑΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΤΑ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΟ ΓΕΜΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 5 ΤΗΣ ΚΥΑ 79752/30.12.2014 (8/30/2016) 13.04.2016 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΓΕΙΑΣ(4/13/2016) 28.01.2016 Ο ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΙ ΚΑΛΕΣΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΙΣ ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016 (1/28/2016)
25.08.2016 ΑΝΑΘΕΡΜΑΝΣΗ ΤΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΩΝ 100 ΔΟΣΕΩΝ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΥ ΟΑΕΕ (8/30/2016)