Νέα Επιδοτούμενα Σεμινάρια ΛΑΕΚ

Ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα σεμινάρια στο πλαίσιο του προγράμματος Επαγγελματικής Κατάρτισης και Εκπαίδευσης (ΛΑΕΚ) σε συνεργασία με διάφορα ΚΕΚ, τα οποία απευθύνονται σε εργαζόμενους  επιχειρήσεων.

Σε αυτά,  θα μπορούν να λάβουν μέρος εργαζόμενοι των επιχειρήσεων μελών μας, για τους οποίους έχει καταβληθεί στο ΙΚΑ η εργοδοτική εισφορά 0,24%, απασχολούν 1-30 άτομα προσωπικό και δεν χρηματοδοτούνται από άλλο πρόγραμμα κατάρτισης του ΟΑΕΔ ή του ΛΑΕΚ για τα άτομα που συμμετέχουν. Τα σεμινάρια, θα είναι διάρκειας 32 ωρών, θα διεξαχθούν εντός της περιοχής του Πειραιά και  θα αφορούν στα παρακάτω αντικείμενα κατάρτισης:

 • Πωλήσεις & Marketing
 • Δημιουργία Εξαγώγιμου Προϊόντος & Εξαγωγικές Διαδικασίες
 • Δημόσιες Σχέσεις / Επικοινωνία
 • Ηλεκτρονικό Εμπόριο – Δημιουργία Ηλεκτρονικού καταστήματος με Χρήση Η/Υ
 • Βελτίωση Απόδοσης Πωλητών
 • Διαχείριση Παραπόνων
 • Εκμάθηση ξένων γλωσσών  (Αγγλικά, Ιταλικά, Ισπανικά, Γερμανικά, Ρωσικά, Κινέζικα)
 • Marketing – Επικοινωνία
 • Θέματα Ασφαλείας σε χώρους εργασίας και αντιμετώπιση εκτάκτων συμβάντων (Σεισμός, Πυρκαγιά, Κλοπές, Ληστείες, Ομηρείες κλπ) – Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας
 • Διαχείριση Ανθρωπίνου Δυναμικού .
 • Advanced Texnikeς αποτελεσματικής  Πώλησης
 • Υγιεινή Και Ασφάλεια στο χώρο εργασίας (Αγγλική Τεχνική Ορολογία , Διαχείριση Ποιότητας)
 • Τουριστική Πολιτική -Τουριστική Οικονομία
 • Λογιστικά, Φοροτεχνικά,  Οργάνωση και Διαχείριση Αποθήκης
 • Επιχειρηματικότητα & Ανάπτυξη Επιχειρηματικού Σχεδίου

Σημειώνεται ότι : στους συμμετέχοντες θα καταβληθεί αποζημίωση ποσού  5,00 € ανά ώρα, ήτοι σε ολοκληρωμένα προγράμματα το ποσό των εκατό εξήντα € (160,00 €) και θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο πρόγραμμα:

Α) μέσω των επιχειρήσεων μελών μας στις οποίες απασχολούνται και

Β) ως εργαζόμενοι προερχόμενοι από επιχειρήσεις που απασχολούν 1-30 άτομα προσωπικό με την ιδιότητα των ανεξαρτήτων καταρτιζόμενων, μέσω του Εργατικού Κέντρου της περιοχής τους, για να βεβαιωθεί η επιχείρηση όπου απασχολούνται, καθώς και η ειδικότητα απασχόλησής τους, συμπληρώνοντας τα συνημμένα έντυπα:

 Α) Δικαιολογητικά συμμετοχής μέσω των επιχειρήσεων :

 1. Αίτηση Συμμετοχής (επισυνάπτεται)
 2. Υπεύθυνη Δήλωση Επιχείρησης της επιχείρησης (Υπογραφή-Σφραγίδα Επιχείρησης) (επισυνάπτεται)
 1. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 1. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με  το ΑΦΜ του καταρτιζομένου
 2. Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

Β) Δικαιολογητικά συμμετοχής  ανεξάρτητων  ατόμων

 1. Αίτηση συμμετοχής (επισυνάπτεται)
 2. Βεβαίωση Εργατικού Κέντρου.
 3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή άδεια εργασίας για τους αλλοδαπούς εργαζομένους στην Ελλάδα οι οποίοι δεν είναι υπήκοοι χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Επικυρωμένη από Δημόσια Αρχή).
 4. Νόμιμο παραστατικό από την αρμόδια ΔΟΥ με το ΑΦΜ του καταρτιζόμενου

5.Φωτοτυπία βιβλιαρίου καταθέσεων της σελίδας όπου φαίνεται ο αριθμός λογ/σμού IBAN του δικαιούχου για την είσπραξη του δικαιούμενου ποσού.

 1. Φωτοαντίγραφο βιβλιαρίου ασφάλισης καταρτιζόμενου.
 2. Απαραίτητη προϋπόθεση συμμετοχής είναι η δίμηνη απασχόληση (50 ένσημα κατ΄ ελάχιστο) για το έτος 2017.

Επισημαίνουμε  ότι  κάθε εργαζόμενος μπορεί να συμμετέχει σε ένα μόνο πρόγραμμα επιμόρφωσης του ΛΑΕΚ.

Επειδή θα τηρηθεί προτεραιότητα στην  υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, παρακαλούμε  για τις δηλώσεις σας το συντομότερο δυνατόν.

Για πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιώς τηλ: 210 4176318 & 2104178934, φαξ: 2104138486, mail:  espireas@otenet.gr

 

menu
menu